Zwrot majątku gminom żydowskim - Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję

Zwrot majątku gminom żydowskim - Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję

Dodano:   /  Zmieniono: 75
Trybunał Konstytucyjny wydał werdykt (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Pozbawienie samorządów prawa do udziału w postępowaniu przed Komisją Majątkową zwracającą gminom żydowskim mienie zabrane im w PRL jest zgodne z konstytucją - zdecydował Trybunał Konstytucyjny.
Trybunał umorzył natomiast postępowanie w sprawie zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu.

TK rozpatrywał wniosek złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irenę Lipowicz.

Kwestionowane przez RPO przepisy regulują sprawę zwrotu osobom kościelnym oraz gminom żydowskim odebranego im wcześniej majątku. W ocenie wnioskodawcy zastrzeżenia budził sposób ukształtowania sytuacji prawnej jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gminy) w tzw. postępowaniach regulacyjnych. Niekonstytucyjność przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań polegać miała na braku możliwości zaskarżenia orzeczenia wydanego przez tzw. komisje regulacyjne. Tym samym dochodziło do całkowitego pozbawienia ochrony sądowej prawa własności odebranego orzeczeniem właściwej komisji co zdaniem wnioskodawcy narusza konstytucję - uważa RPO.

Pozbawienie jednostek samorządowych statusu uczestnika postępowania - mimo że często właśnie gminom rozstrzygnięcia komisji nakazują zwrot mienia odebranego wcześniej przez państwo są niezgodne z konstytucją, gdyż odnoszą bezpośredni skutek w sferze majątkowej jednostek samorządowych - wskazywała Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskodawca.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat. W składzie orzekającym byli też: Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Wojciech Hermeliński, Leon Kieres, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja Andrzej Wróbel oraz Marek Zubik.

Votum separatum od umorzenia złożyli: Rzepliński, Tuleja i Wróbel. Zdanie odrębne do umorzenia zgłosili: Biernat i Kieres. Zbigniew Cieślak złożył zdanie odrębne do uzasadnienia.

zew, trybunal.gov.pl
 75

Czytaj także