Palikot: Powinniśmy przyjąć euro i oddzielić Kościół od państwa

Palikot: Powinniśmy przyjąć euro i oddzielić Kościół od państwa

Dodano:   /  Zmieniono: 20
Janusz Palikot (fot. YouTube)
Janusz Palikot, lider Twojego Ruchu na antenie radiowej Jedynki powiedział, że konieczne lepsze oddzielenie państwa od Kościoła wobec czego Polska nie powinna być związana konkordatem, który uznał za umowę niekorzystną.
-Nie ma żadnego powodu, dla którego mielibyśmy mieć dzisiaj tak niekorzystną dla polski umowę, która daje ogromne przywileje Watykanowi, a niewielkie Warszawie - powiedział. Palikot mówił także o innych zmianach w konstytucji zaproponowanych przez jego ugrupowanie. Zmiany miałyby też dotyczyć spraw światopoglądowych m.in. związków partnerskich. - Ta debata nas czeka. Mam nadzieję, że Polska do strefy euro wstąpi. W związku z tym otworzy się też dyskusja na temat innych elementów obecnej konstytucji. Polska potrzebuje nowej konstytucji na miarę XXI wieku - podkreślił Palikot w radiowej Jedynce.

Twój Ruch przedstawił projekt zmian ustawy zasadniczej. Znalazły się wśród nich m.in. zapisy umożliwiające przyjęcie przez Polski euro. - Obecna nie dopuszcza wprowadzenia w Polsce euro. Nie jest to jednoznaczne. Trzeba zmienić status Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego - zauważył Palikot.

- Euro da Polsce bezpieczeństwo. Przykład Ukrainy pokazuje, że atak na ten kraj jest tyle wart, ile będzie ekonomicznie kosztował Zachód. Im bardziej Polska zintegruje się z Zachodem, tym bardziej będzie bezpieczna - powiedział Janusz Palikot w Jedynce.

Polskie Radio Program Pierwszy, ml
 20

Czytaj także