Polacy z Azji tak, z Europy - nie

Polacy z Azji tak, z Europy - nie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Senat zdecydował o wykreśleniu zapisu rozszerzającego prawo przyznawania wiz repatriacyjnych na osoby polskiego pochodzenia mieszkające na terytorium całego dawnego ZSRR.
Przyjęto poprawkę, która zakłada powrót do  dotychczasowego zapisu, zgodnie z którym prawo otrzymania polskich wiz repatriacyjnych miały tylko te osoby, które mieszkały na stałe w azjatyckiej części byłego ZSRR.

Izba zdecydowała również o rozszerzeniu o komendanta głównego policji liczby podmiotów, do których prezes urzędu repatriacji i  cudzoziemców może wystąpić o opinie do wyrażenia zgody na wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji.

W noweli zawarto przepisy dostosowujące prawo o repatriantach do  ustawy o cudzoziemcach. Chodzi m.in. o osiedlanie się na  terytorium Polski małżonków, z których jeden nie jest osobą polskiego pochodzenia, oraz o sytuację prawną małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską osoby wnioskującej o  osiedlenie się w Polsce lub jej współmałżonka.

Zgodnie z nowelizacją gmina, która zapewni repatriantom lokal mieszkalny, będzie miała prawo do dotacji państwowej. Wprowadzono również otwarty katalog form przekazania mieszkania przez gminę (do tej pory gmina mogła przekazać repatriantom tylko lokal ze  swoich zasobów komunalnych).

Przyjmując nowelę, przeniesiono z władz gminy na starostę obowiązek pomocy repatriantom w znalezieniu pracy. Pozwala to  m.in. na zwrot części kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji bądź kosztów pracodawcy poniesionych na szkolenie repatrianta i jego wynagradzanie. rp, pap

 0

Czytaj także