Policja nie weźmie od prywatnych

Policja nie weźmie od prywatnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tylko jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przekazywać darowizny policji - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o policji.
Oznacza to, że np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także firmy prywatne nie będą mogły uczestniczyć w pokrywaniu m.in. wydatków inwestycyjnych, remontowych jednostek policji.

Taki kształt ustawy wynika z przyjęcia przez Sejm poprawki PiS, która wykreśliła z projektu rządowego słowa "inne podmioty organizacyjne". Przewidywał on możliwość dofinansowania policji przez "jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty organizacyjne". Według PiS, odrzucenie ich poprawki umożliwiłoby przyjmowanie przez policję darowizn od biznesmenów i firm, których działalność mogła być niezgodna z prawem.

Sprawozdawca komisji spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Dziewulski (SLD) argumentował, że zapis o finansowaniu policji przez inne, niż budżet i jednostki samorządu terytorialnego, podmioty funkcjonuje od dwóch lat. Chodzi o to, żeby na rzecz policji mogły wpłacać towarzystwa ubezpieczeniowe, banki. Zapewnił, że są procedury sprawdzające potencjalnych darczyńców. Z raportu NIK-u sprzed dwóch miesięcy wynika, że nie było nieprawidłowości w gospodarowaniu pieniędzmi pochodzącymi z darowizn - mówił.

Czy rząd nie boi się, że policję będą sponsorować przestępcy, osoby nieuczciwe, które takimi okażą się np. dopiero po przekazaniu "darów" - pytali jeszcze przed głosowaniem posłowie opozycji. Pytali także kim są darczyńcy na rzecz policji.

Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i  administracji Tadeusz Matusiak oznajmił, że darowizny przekazywane policji nie są "wymysłem rządu ani komisji spraw wewnętrznych i  administracji". "W krajach europejskich jest to powszechnie stosowana praktyka" - przekonywał.

Poinformował też, że tylko w 2002 roku, z tytułu darowizn wpłynęło do policji około 40 mln zł, z czego 4 mln 600 od tak zwanych innych podmiotów.

Za przyjęciem poprawki głosowało 197 posłów, przeciw było 186, od  głosu wstrzymało się trzech posłów.

em, pap

 0

Czytaj także