NIK: Polska może nie zdążyć z rozbudową sieci internetu

NIK: Polska może nie zdążyć z rozbudową sieci internetu

Dodano:   /  Zmieniono: 9
NIK: Polska może nie zdążyć z rozbudową sieci internetu (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Jak pisze Najwyższa Izba Kontroli, na rok przed ostatecznym terminem zakończenia budowy szerokopasmowego Internetu, wybudowano i odebrano nieco ponad 20 proc. planowanej sieci. Unijne dofinansowanie wykorzystano w 37 proc.
Na budowę infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu przyznano Polsce dofinansowanie w wysokości ponad 4 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na zakończenie inwestycji Polska ma czas do końca 2015 roku. Według NIK istnieje ryzyko, iż nie uda się w wyznaczonym terminie zamknąć budowy i wykorzystać przyznanych środków.

Żaden z zaplanowanych wskaźników realizacji inwestycji nie został osiągnięty nawet w jednej czwartej. W całym kraju odebrano i wybudowano 20,5 proc. planowanej długości sieci szerokopasmowej, umożliwiając dostęp do Internetu szerokopasmowego 16 proc. zaplanowanej liczby osób i 7,5 proc. podmiotów. Z przyznanych środków unijnych wydano 1,6 mld zł, czyli ok. 38 proc. przyznanego dofinansowania.

Według NIK opóźnienia w budowie spowodowane były przeciągającymi się przygotowaniami inwestycji. Instytucje zarządzające inwestycjami niedostatecznie szybko usuwały przeszkody prawno-organizacyjne, co spowalniało lub wręcz zatrzymywało budowy.

Jak zauważają kontrolerzy NIK, wiele inwestycji rozpoczęto zbyt późno. Środki unijne na budowę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu przyznano w perspektywie finansowej na lata 2007 - 2013, plus dodatkowe dwa lata na dokończenie i rozliczenie prac. Izba podkreśla, że ogłaszanie konkursów i wybór projektów do realizacji dopiero w 2014 r., czyli już po zakończeniu perspektywy finansowej, rodzi zagrożenie, że nie zostaną one zakończone i w pełni rozliczone do końca 2015 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapewnia, że przy stałym monitoringu postępu prac budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu zostanie zakończona w terminie i wszystkie zakontraktowane środki z Unii Europejskiej zostaną rozdysponowane do końca 2015 r.

nik.gov.pl
+
 9

Czytaj także