Ustawa o prokuraturze przyjęta przez Sejm. Teraz trafi do Senatu

Ustawa o prokuraturze przyjęta przez Sejm. Teraz trafi do Senatu

Dodano:   /  Zmieniono: 15
Sejm (fot.Marcin Chodorowski/Fotolia.pl)
Posłowie przyjęli przygotowaną przez PiS ustawę o prokuraturze, która zakłada m.in. połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego. W piątek projektem zajmie się Senat.

W głosowaniu wzięło udział 452 parlamentarzystów. 236 głosowało za, przeciwko przyjęciu ustawy 209, a 7 wstrzymało się od głosu.


Po zmianach Prokurator Generalny ma uzyskać prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydawać zarządzenia, wytyczne i polecenia. W miejsce Prokuratury Generalnej ma być powołana Prokuratura Krajowa; w miejsce prokuratur apelacyjnych - prokuratury regionalne.

Jeden z przepisów przejściowych stanowi, że z dniem wejścia ustawy w życie wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej.

W Prokuraturze Krajowej będą mogły być prowadzone śledztwa w sprawach „o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym” – niezależnie od ich właściwości miejscowej i rzeczowej, o czym będzie decydował prokurator generalny. Na poziomie PK funkcjonować też ma Wydział Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem będzie prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach „najpoważniejszych czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów”. Zakładana jest likwidacja odrębnej prokuratury wojskowej.

Według PiS projektowane rozwiązanie zakończy nieudany eksperyment rządów PO i PSL.

Telewizja Republika

+
 15

Czytaj także