Ukraina w drodze do NATO

Ukraina w drodze do NATO

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ukraina wnosi ważny wkład w zwiększenie bezpieczeństwa m.in. uczestnicząc w zwalczaniu terroryzmu -  powiedział sekretarz generalny NATO podczas warszawskich konsultacji NATO-Ukraina.
Sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer prowadził jednodniowe nieformalne konsultacje NATO-Ukraina na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas konsultacji podpisano porozumienie o wykorzystaniu przez Sojusz strategicznego transportu lotniczego Ukrainy. "Będziemy mogli łatwiej przemieszczać nasze wojska w  regiony konfliktu" - powiedział po podpisaniu porozumienia - powiedział Scheffer, podkreślając rosnące znaczenie transportu lotniczego w przeprowadzaniu współczesnych operacji wojskowych.

Jednak - jego zdaniem - nie tylko to decyduje o ważności porozumienia: po jego podpisaniu Ukraina zacieśnieni współpracę z  NATO. Samoloty ukraińskie już wcześniej wykorzystywano do przerzucania wojsk państw-członków NATO.

Konsultacjom przewodniczyli Scheffer oraz minister obrony Ukrainy Jewhen Marczuk, brali w nich też udział przedstawiciele resortów obrony 26 państw Sojuszu. Były to trzecie takie konsultacje, ale po raz pierwszy organizowane w Polsce. Poprzednie odbywały się w 2002 i 2003 r. w Berlinie i  Waszyngtonie.

Otwierając spotkanie sekretarz generalny NATO podkreślił, że  Ukraina jest i pozostaje ważnym partnerem NATO m.in. w operacji w  Kosowie; przypomniał też, że zapewniła ona transport lotniczy dla  operacji w Afganistanie oraz że wysłała swe oddziały do misji w  Iraku.

Uczestnicy obrad omawiali dokonania Ukrainy w reformie jej obronności oraz dyskutowali na temat przyszłego zaangażowania Ukrainy w operacje NATO i inicjatywy polityczno-obronne Sojuszu.

Scheffer zaoferował współpracę Sojuszu w reformowaniu ukraińskiej obronności; powstała już nawet wspólna grupa robocza. Podkreślił wagę reform wewnętrznych na Ukrainie dla jej integracji ze strukturami europejskimi. Dodał, że NATO bacznie obserwuje przygotowania do jesiennych wyborów prezydenckich na Ukrainie.

NATO potrzebuje demokratycznej Ukrainy, a współpraca między nią i  Sojuszem może przynieść tylko korzyści - powiedział szef MON Jerzy Szmajdziński. Zapowiedział, że Polska jest gotowa dzielić się swoimi doświadczeniami z Ukrainą.

Szefów delegacji przyjął na lunchu prezydent Aleksander Kwaśniewski.

em, pap

 0

Czytaj także