Komisja śledcza chce billingów

Komisja śledcza chce billingów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja śledcza ds. PKN Orlen chce dostarczenia jej billingów rozmów przeprowadzonych w dniach 4-10 lutego 2002 r. z telefonów służbowych kilku wysokich urzędników, prokuratorów i oficerów UOP.
Chodzi o billingi rozmów z rozmów z telefonów stacjonarnych i  komórkowych z kilku dni tuż przed i po zatrzymaniu 7 lutego 2002 r. ówczesnego prezesa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego.

Komisja chce zbadać billingi ówczesnego premiera Leszka Millera, ówczesnej minister sprawiedliwości Barbary Piwnik, ówczesnego p.o. szefa UOP Zbigniewa Simiątkowskiego, prokuratorów: Katarzyny Kalinowskiej, Małgorzaty Dukiewicz, Jerzego Łabudy, Zygmunta Kapusty, Ryszarda Stefańskiego, Karola Napierskiego oraz  funkcjonariuszy ówczesnego UOP: Jarosława Dąbrowskiego, Krzysztofa Giersa, Ryszarda Bieszyńskiego, Mieczysława Tarnowskiego.

Wniosek o dostarczenie billingów, złożony przez Romana Giertycha (LPR), wywołał dyskusję o funkcjonowaniu komisji. zapoczątkowanej przez Andrzeja Celińskiego (SdPl).

Według Andrzeja Celińskiego (SdPl), w komisji panuje chaos, nie  ma planu śledztwa, logicznego porządku pracy. Wnioski składane są przypadkowo, wzywane się kolejne osoby, niekiedy w sposób "urągający przyzwoitości". Poseł uważa, że komisja najpierw powinna się zająć zebraniem i zbadaniem materiału, potem przesłuchaniami.

"Moim zdaniem komisja zmierza prosto ku totalnej kompromitacji" -  ocenił poseł SdPl. Dodał, że to, iż nie jest realizowany oczywisty dla niego porządek prac, spowodowane jest brakiem odpowiedzialności prezydium, zdominowanego - jak powiedział -  "przez tandem posłów Józef Gruszka-Roman Giertych".

Celiński powiedział też, że wniosek Giertycha o zabezpieczenie dokumentacji kancelarii prawniczej KNS, której współwłaścicielem jest Andrzej Kratiuk - prezes rady fundacji "Porozumienie bez barier" Jolanty Kwaśniewskiej, został przyjęty z naruszeniem ustalonej zasady, iż wnioski nie są poddawane pod głosowanie na  posiedzeniu komisji, na którym zostały złożone.

Giertych zaprotestował i powiedział, że jego wniosek został złożony na posiedzeniu poprzedzającym to, na którym został przyjęty. Gruszka również nie zgodził się z Celińskim, ale  zarządził, że od tej pory sekretariat komisji ma prowadzić rejestr zgłaszanych przez posłów wniosków. Odnosząc się do  wypowiedzi Celińskiego, Gruszka przytoczył ludowe powiedzenie - "przygania motyka gracy"... Poseł Socjaldemokracji prosił, by przewodniczący powstrzymał się od takich komentarzy.

Odnosząc się do wniosku o udostępnienie billingów Celiński -  zaznaczając, że nie jest przeciwnikiem sprawdzenia billingów -  zapytał, jaki ma być zakres ich badania. Podał przykład billingów Siemiątkowskiego, który z racji kierowania UOP mógł mieć kontakty, które - jak ocenił Celiński - nie powinny się przedostać do  publicznej wiadomości, a które mogą być odnotowane na billingach.

Ocenił przy tym, że "prace tej komisji pokazują, że nawet materiały, które nie powinny się dostawać do opinii publicznej w  sposób błyskawiczny się do niej przedostają". Celiński podkreślił więc, że komisja pracować powinna tylko nad informacjami o  połączeniach telefonicznych z osobami, które mogą mieć związek ze  sprawą, którą się zajmuje.

Ekspert komisji Zbigniew Nowek (b. szef UOP) powiedział, że  komisja powinna zbadać billingi i wyodrębnić te wiążące się ze  sprawą, którą się zajmuje. Wszystkie inne połączenia np. prywatne, muszą zostać tajne.

Komisja zdecydowała również, że zwróci się do Kancelarii Prezydenta o udostępnienie billingów telefonów służbowych z lat 2000-2004 szefa gabinetu prezydenta Marka Ungiera oraz dyrektora zespołu doradców prezydenta Andrzeja Gduli.

Wystąpi także do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o  przekazanie komisji dokumentacji - w tym audiowizualnej - b. Urzędu Ochrony Państwa, dotyczącej zatrzymania Modrzejowskiego.

Komisja zwróci się ponadto do prezesa PKN Orlen Igora Chalupca o  dostarczenie dokumentów dotyczących wydatków na reklamy i  marketing za lata 1999-2003 wraz z dokumentacją kontroli wewnętrznej tych wydatków oraz o zestawienia spółek giełdowych i  inwestycji kapitałowych Orlenu za okres od poczatku 1999 r. do 30 czerwca 2004 r.

Natomiast do szefa Biura Ochrony Rządu komisja zwróci się o  udostępnienie książki wejść i wyjść Kancelarii Premiera w dniach 6- 10 lutego 2002 r. oraz sprawdzenie kart pracy kierowców samochodów służbowych Piwnik, Siemiątkowskiego, Tarnowskiego i ówczesnego ministra skarbu Wiesława Kaczmarka.

Sprawę tego, czy Nowek może być ekspertem komisji - bo istnieje możliwość, że zostanie wezwany jako świadek - komisja rozstrzygnie po przesłuchaniu Siemiątkowskiego, co ma nastąpić za kilka tygodni.

ss, pap

 0

Czytaj także