Kto poprowadzi IPN?

Kto poprowadzi IPN?

Dodano:   /  Zmieniono: 
10 spośród 17 startujących w konkursie na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu. Wśród nich jest Andrzej Przewoźnik.
Do kolejnego etapu konkursu przeszli wszyscy wymieniani przez media faworyci: sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, historyk okresu II wojny światowej Andrzej Kunert, szef krakowskiego oddziału IPN Janusz Kurtyka i obecny wiceprezes IPN Janusz Krupski. Oprócz nich wymogi formalne spełnili też: 51-letni Krzysztof Borowiak, dr nauk technicznych, w latach 2000-2001 dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON; 71-letni profesor nauk humanistycznych Bolesław Orłowski z  Instytutu Historii Nauki PAN; 66-letni profesor nauk wojskowych, płk WP Jan Pięta, w latach 1992-1997 przewodniczący Wojskowej Komisji Archiwalnej; 40-letni Mariusz Węgrzyn, filozof, publicysta, m.in. "Naszego Dziennika" i "Myśli Polskiej"; 39-letni Piotr Woyciechowski, politolog, w 1992 r. - doradca szefa MSW Antoniego Macierewicza; 59-letni Wiesław Zajączkowski, radca prawny, w latach 1989-1991 poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z Siedlec.

Wymogów formalnych, takich jak m.in.: wykształcenie wyższe czy doświadczenie na stanowisku kierowniczym, nie spełnili: Tomasz Pater, Edward Rydygier, Wiesław Janusz Kliś, Władysław Węglarski, Sławomir Nogaj-Brzeski, Zygmunt Solarz, Stanisław W. Kosowski.

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu 10 kandydujących do drugiego etapu konkursu, tj. przesłuchań, kolegium podejmie po zapoznaniu się z odpowiedziami na zapytanie skierowane do archiwów IPN, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Wojskowych Służb Informacyjnych. Zgodnie z ustawą o IPN, jego prezes nie może mieć bowiem związków ze służbami specjalnymi PRL.

Dlatego do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani tylko ci, którzy nie mieli tych związków. Ich przesłuchania odbędą się 21 lub 26 września (w zależności od terminu otrzymania odpowiedzi), po czym kolegium zdecyduje, czy i kogo przedstawić Sejmowi jako formalnego kandydata na prezesa.

18 maja kolegium nie zdecydowało się na poparcie żadnego z dwóch kandydatów startujących w poprzednim konkursie - ani dotychczasowego prezesa Leona Kieresa, ani Leszka Bullera - i rozpisało nowy konkurs.

30 czerwca formalnie wygasła 5-letnia kadencja Kieresa jako prezesa Instytutu. Obecnie pełni on obowiązki prezesa do czasu objęcia funkcji przez następcę, którego wybierze już nowy Sejm.

Prezesa IPN wybiera Sejm większością trzech piątych głosów; wybór musi zaakceptować Senat. Wybór nowego prezesa może wywołać spory. Pierwszego szefa IPN wybierano przez wiele miesięcy w latach 1999- 2000.

em, pap

 0

Czytaj także