Głosowanie na starcie

Głosowanie na starcie

Dodano:   /  Zmieniono: 
O godz. 6.00 rozpoczęły się w Polsce wybory prezydenckie. W ponad 25 tysiącach obwodowych komisji wyborczych będzie można głosować do godz. 20.00.
Polacy dokonują wyboru spośród 12 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 mln osób.

Głosy w wyborach oddali już Polacy przebywający w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na różnicę czasu głosowanie zorganizowano tam w sobotę. Uniknięto w ten sposób sytuacji, w  której głosowanie w USA trwałoby jeszcze po zakończeniu wyborów w  Polsce.

1187 obwodów do głosowania utworzono w szpitalach i domach opieki społecznej, a 180 - w aresztach i zakładach karnych. Polacy przebywający za granicą mogą głosować w 162 komisjach utworzonych w 92 krajach świata.

Wszyscy udający się do lokali wyborczych powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym jedną kartę do  głosowania. Będzie to biały arkusz formatu A-4, z alfabetycznie umieszczonymi nazwiskami osób ubiegających się o najwyższy urząd w  państwie.

Na karcie widnieje 14 nazwisk, gdyż wydrukowane one zostały przed śmiercią Daniela Podrzyckiego i wycofaniem się z kandydowania Macieja Giertycha.

Obwieszczenia informujące o niekandydowaniu Podrzyckiego i  Giertycha znajdują się w każdym lokalu wyborczym. Będą o tym informować także przewodniczący obwodowych komisji wyborczych.

Po zamknięciu lokali wyborczych pierwsze nieoficjalne wyniki wyborów z 10 proc. obwodów Państwowa Komisja Wyborcza ma podać między godz. 23. a 24.

Od północy do godzin porannych w poniedziałek PKW będzie informować o nieoficjalnych wynikach z 30, 60 i 90 proc. obwodów. Dane te będą przekazywane do PKW drogą elektroniczną.

W niedzielę około południa PKW poda frekwencję wyborczą na godz. 10.30, a około godz. 18 - frekwencję na godz. 16.30.

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich PKW poda prawdopodobnie w  poniedziałek wieczorem.

ss, pap

 0

Czytaj także