Prokuratura za ekstradycją Mazura

Prokuratura za ekstradycją Mazura

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prokuratura w Chicago skierowała memorandum do sądu obszernie uzasadniające konieczność ekstradycji Edwarda Mazura argumentami prawnymi i względami stosunków USA z Polską.
Z memorandum wynika przede wszystkim, że według amerykańskiego prawa, w celu ekstradycji wystarczy wykazać duże prawdopodobieństwo - a niekoniecznie pewność - popełnienia przestępstwa przez Mazura.

W piśmie, rozdanym polskim dziennikarzom po rozprawie, przypomina się dowody przeciwko Mazurowi - głównie zeznania gangsterów, którzy powiedzieli, że polonijny biznesmen zlecił zabójstwo generała Marka Papały oferując za to 40 tysięcy dolarów - znane już z amerykańskiego wniosku ekstradycyjnego udostępnionego opinii w zeszłym tygodniu. Zwraca się uwagę, że zeznania te potwierdzają się wzajemnie.

Memorandum podkreśla także, iż procesy o ekstradycję przestępców rządzą się innymi normami prawnymi, niż normalne procesy kryminalne. Ich celem jest wykazanie tylko, że istnieje prawdopodobieństwo, iż podejrzany, którego wydania domaga się inny kraj, popełnił przestępstwo, o jakie się go oskarża - a nie udowodnienie jego winy lub niewinności.

W związku z tym - jak to formułuje pismo podpisane przez federalnego prokuratora w Chicago Patricka Fitzgeralda i powołujące się na kodeksy w USA oraz precedensowe orzeczenia sądów - "zbiegowi, którego ekstradycji się żąda, nie przysługują prawa przyznawane oskarżonym na procesach kryminalnych".

pap, ss
W szczególności, nie ma on na przykład prawa do przesłuchania świadków, a jego "prawo do przedstawienia własnych dowodów jest mocno ograniczone". Podejrzany nie może przeczyć zebranym przeciw niemu dowodom, podważać ich wiarygodności, a może "jedynie wyjaśniać" fakty zawarte w tych dowodach.

Reguły takie - czytamy w piśmie prokuratury - uzasadnia "waga międzynarodowych zobowiązań USA wynikających z traktatu o ekstradycji". "W przeciwnym razie proces ekstradycyjny zamieniłby się w proces karny na pełną skalę, którym nie ma być" - stwierdza pismo cytujące w tym miejscu jedno z precedensowych orzeczeń.

Memorandum podkreśla poza tym, że procedury ekstradycyjne w USA "zdecydowanie nie przewidują przesłuchań świadków", natomiast - w odróżnieniu od normalnych procesów karnych - dopuszczają dowody oparte na pogłoskach.

Pismo konkluduje, że do ekstradycji w pełni wystarczają zeznania domniemanych wspólników Mazura z mafii, gdyż oznaczają one, że jest wysoce prawdopodobne, że popełnił on zarzucane mu przestępstwo.

pap, ss
 0

Czytaj także