690 tys dla rodzin zmarłych górników

690 tys dla rodzin zmarłych górników

Dodano:   /  Zmieniono: 
34 dzieci zostało osieroconych w rodzinach 23 górników, którzy zginęli w katastrofie w kopalni węgla kamiennego "Halemba" w Rudzie Śląskiej.
Premier Jarosław Kaczyński podpisał tego dnia rozporządzenie przyznające wojewodzie śląskiemu 690 tys. zł z ogólnej rezerwy budżetowej, przeznaczone na sfinansowanie pomocy rodzinom ofiar katastrofy w kopalni "Halemba".

Z tych pieniędzy urzędnicy wojewody już przekazali do gmin, w których mieszkają rodziny ofiar, kwoty na jednorazowe zasiłki w wysokości po 10 tys. zł dla każdej rodziny. Przygotowane są również - niezależne od przysługujących zasiłków pogrzebowych - jednorazowe zasiłki po 5 tys. zł na pokrycie kosztów pogrzebów górników.

Z pozostałych przyznanych przez rząd pieniędzy rozdysponowane zostaną m.in. specjalne zasiłki dla rodzin - uzależnione od liczby osób, dzieci - po 1 tys. zł na każdą osobę. Zapewniona ma też być długofalowa pomoc psychologiczna.

Minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata poprosiła już wojewodę śląskiego o zorientowanie się przez miejskie ośrodki pomocy społecznej, które będą przekazywać rządową pomoc, w sytuacji finansowej rodzin ofiar.

Sprawdzono już, że dziewiętnaście ofiar wypadku mieszkało w Rudzie Śląskiej, dwie w Chorzowie, po jednej natomiast w Mikołowie i w Gierałtowicach.

Urzędnicy zbierają informacje niezbędne do rozpatrywania wniosków o renty specjalne, m.in.: o sytuacji rodzinnej ofiar, o sytuacji bytowej ich członków, czy są oni uprawnieni do rent rodzinnych w normalnym trybie, a także czy osoby, którym mogłyby być przyznane renty specjalne wyrażają na to zgodę

pap, ab
 0

Czytaj także