"Czaty” Józefa Brandta wracają do kraju

"Czaty” Józefa Brandta wracają do kraju

Józef Brandt "Czaty nad Dnieprem" (1878)
Zaginiony w czasie II wojny światowej obraz "Czaty” Józefa Brandta zostanie przekazany w piątek przebywającemu z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych ministrowi kultury Bogdanowi Zdrojewskiemu. W maju sprzedaż obrazu wstrzymano na wniosek resortu kultury.

Jak poinformował rzecznik ministra Maciej Babczyński, informacja, że poszukiwany przez stronę polską od 1945 r. obraz wystawiono na licytację w domu aukcyjnym Grogan and Company w Bostonie dotarła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 maja. Na wniosek resortu sprzedaż została wstrzymana, a do Stanów Zjednoczonych wysłano ekspertów, którzy mieli zweryfikować autentyczność obrazu. Konserwator Pracowni Malarstwa Sztalugowego z Muzeum Narodowego w Warszawie Anna Lewandowska oraz historyk sztuki, specjalizujący się w twórczości Brandta, Mariusz Klarecki przeprowadzili ekspertyzy, które dowiodły, że jest to poszukiwane dzieło malarza. Dotychczasowi posiadacze obrazu Brandta zdecydowali się zwrócić obraz stronie polskiej.

Obraz należący do zbiorów przedwojennego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, był elementem stałej ekspozycji galerii. W listopadzie 1939 r. zarządzeniem niemieckich władz okupacyjnych, przeniesiono go do Muzeum Narodowego w Warszawie, skąd prawdopodobnie został skradziony w czasie Powstania Warszawskiego, przez stacjonujące w gmachu oddziały niemieckie.

Po zakończeniu działań wojennych, rozpoczęto poszukiwania zaginionego obrazu. Publikowano go jako zaginiony w kolejnych katalogach strat wojennych, został także zarejestrowany w bazie danych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej, prowadzonej przez Departament Dziedzictwa Kulturowego ministerstwa kultury oraz na stronie internetowej resortu www.mkidn.gov.pl/kolekcje. Publiczności, zaprezentowano go wśród innych poszukiwanych dzieł, podczas Nocy Muzeów w 2010 r. w ramach pierwszej edycji projektu "Muzeum Utracone".

"Czaty" to kolejne dzieło zaginione w okresie II wojny światowej, które w ciągu ostatnich miesięcy wraca do kraju. Dzięki staraniom polskiego ministerstwa kultury odzyskano m.in. "Pomarańczarkę" Aleksandra Gierymskiego i "Murzynkę" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej.

Józef Brandt (1841-1915) – był przedstawicielem tzw. szkoły monachijskiej w malarstwie polskim. Tworzył głównie obrazy rodzajowo-batalistyczne i historyczne o tematyce związanej z walkami kozackimi, tatarskimi i wojnami szwedzkimi XVII w. Chętnie malował konie w galopie, rozpędzone bryki, sceny wyjazdów na polowania. Po mistrzowsku przedstawiał pełne temperamentu i zawadiackiej fantazji sceny z życia mieszkańców Ukrainy i Podola.

Jego obrazy są chętnie nabywane przez kolekcjonerów i uzyskują dobre ceny na polskim i światowym rynku sztuki.

em, pap

Czytaj także

 0

Czytaj także