Ciepło bez smogu

Ciepło bez smogu

smog - zdjęcie ilustracyjne
smog - zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Erik Witsoe
Gdyby wszystkie domy w miastach zostały podpięte do sieci ciepłowniczych, powietrze stałoby się znacznie czystsze.

Ciepło sieciowe jest doskonałą alternatywą dla innych metod ogrzewania. Z wielu powodów.

Po pierwsze, jest wygodne. Obsługa ogrzewania sprowadza się do ustawienia prostego regulatora przy grzejniku, a podłączenie domu do sieci ciepłowniczej umożliwia zarówno ogrzanie całego mieszkania, jak i korzystanie z ciepłej wody bieżącej bez ograniczeń.

Po drugie, ciepło sieciowe jest bezpieczne. Dzięki temu, że jest wytwarzane w elektrociepłowni, w mieszkaniu nie ma urządzeń stwarzających ryzyko pożaru, wybuchu czy zatrucia tlenkiem węgla.

Po trzecie, jest bardzo ekologiczne. W elektrociepłowniach są stosowane nowoczesne technologie ograniczania emisji szkodliwych gazów do atmosfery, a produkcja ciepła sieciowego wiąże się ze ścisłą kontrolą przestrzegania norm emisyjnych (inaczej niż w przypadku przydomowych jednostek grzewczych).

Program Likwidacji Niskiej Emisji

Rezygnując z domowych pieców na rzecz ciepła sieciowego, przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Coraz więcej firm działających w branży energetycznej zdaje sobie z tego sprawę i inwestuje w działania na rzecz likwidacji niskiej emisji, czyli szkodliwych gazów wydobywających się z kominów wskutek spalania śmieci i złej jakości paliw. Należy do nich Tauron Ciepło, który podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE).

PLNE ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie – poprawę jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Dotyczy ośmiu miast, w których występuje problem niskiej emisji – Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Sosnowca, Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic. PLNE najprawdopodobniej jest największym tego typu przedsięwzięciem w skali regionu – chodzi o ponad 180 MW mocy cieplnej. W ramach programu Tauron Ciepło do 2022 r. planuje przyłączyć do sieci ciepłowniczej ok. 1,3 tys. budynków wielorodzinnych. Odbywa się to na podstawie umowy podpisanej z zarządcą lub właścicielem budynku. W jej ramach Tauron Ciepło pokrywa koszt doprowadzenia sieci do budynku wielorodzinnego wraz z kosztem wymiennika ciepła (węzła cieplnego), natomiast po stronie odbiorcy jest wykonanie instalacji wewnętrznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 247 mln zł, z czego ponad 141 mln zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW, pochodzące ze środków Funduszu Spójności.

Oczyścić powietrze

Program Likwidacji Niskiej Emisji jest częścią programu Grupy Tauron pod nazwą „Oddychaj powietrzem”, który ruszył w 2017 r. W związku z jego realizacją do końca 2022 r. działania grupy będą się koncentrować na inwestycjach sieciowych, czyli rozbudowie i modernizacji sieci ciepłowniczej oraz przyłączaniu do niej odbiorców z terenów, na których występuje problem niskiej emisji. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Jego rezultatem ma być redukcja CO₂ o 50 tys. ton oraz pyłów zawieszonych w atmosferze o 250 ton w skali roku.


Więcej informacji: www.tauron-cieplo.pl

Artykuł został opublikowany w 47/2017 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także