Poseł Nowoczesnej pisze do Timmermansa. Ostrzega przed „powierzchownymi krokami rządu”

Poseł Nowoczesnej pisze do Timmermansa. Ostrzega przed „powierzchownymi krokami rządu”

Frans Timmermans i Jacek Czaputowicz
Frans Timmermans i Jacek Czaputowicz / Źródło: Twitter / Tymon Markowski/MSZ
„Przez ostatnie dwa lata Pańskie zaangażowanie dawało nam nadzieję, że Polska nie wyrzeknie się wartości europejskich i pozostanie w pełni demokratycznym, respektującym zasady państwem prawa” - pisze poseł Nowoczesnej Adam Szłapka w liście do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa.

Polityk podkreśla, że z uznaniem śledzi działania "podejmowane w imieniu Komisji Europejskiej na rzecz obrony praworządności w Polsce". Ocenia przy tym, że Polacy decydując się na wstąpienie do Unii Europejskiej uznali KE za swoją instytucję. „Cieszymy się, że kontynuuje pan dialog z rządem Polski, a spotkanie z nowym ministrem spraw zagranicznych Polski Jackiem Czaputowiczem uznał Pan za dobre. Mamy nadzieję, że Pańska wizyta w Warszawie będzie przełomowa i spowoduje wycofanie się rządu PiS z niekonstytucyjnych reform w systemie sprawiedliwości” – pisze Adam Szłapka.

Polityk wyraża jednak obawę, że „kroki podejmowane przez rząd Mateusza Morawieckiego będą powierzchowne i obliczone jedynie na zatrzymanie tzw. procedury art. 7 Traktatu”. Zdaniem Szłapki mogą one nie oznaczać rzeczywistej naprawy systemu sprawiedliwości, która przywróci praworządność.

Postulaty Szłapki

Poseł Nowoczesnej przekonuje, że nie można mówić o praworządności w Polsce, dopóki rząd nie wycofa się ze zmian wprowadzonych w ustawach sądowych, dotyczących KRS i Sądu Najwyższego. Jak podkreśla, nieodzowne jest też „przywrócenie niezależności i legalności Trybunału Konstytucyjnego”. Jego zdaniem jest to możliwe do osiągnięcia poprzez zapewnienie legalnego wyboru wszystkich sędziów. „Utrzymanie tych szkodliwych reform – wprost lub poprzez wprowadzenie iluzorycznych poprawek – będzie jednoznaczne z akceptacją pogwałcenia Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej” – twierdzi Szłapka.

Na straży art. 7

„Apeluję do Pana, w imieniu własnym i milionów Polaków, o konsekwentne trwanie na straży art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. (...) Jeśli pozwoli się na erozję tych wartości w Polsce, będzie to jednoznaczne z wypchnięciem Polaków ze Wspólnoty Europejskiej. Dziś musimy zrobić wszystko, żeby tej ceny nie przyszło nam zapłacić i bardzo liczymy na Pańskie dalsze zaangażowanie w obronę demokratycznych fundamentów w Polsce” – pisze na zakończenie poseł Nowoczesnej.

Czytaj także:
Szef MSZ spotkał się z Timmermansem. „Temperatura sporu obniżona”

Czytaj także

 11
 •  
  Teraz śmieci poddaje się recyklingowi. Ten pójdzie na kupkę obok. Do spalenia.
  • nowoczesna K..wa...menda,
   •  
    a to oszczymurek
    •  
     Kolejny "targowiczanin" co to do obcych mocarstw się zwraca o interwencję w Polsce i sankcje na Polaków chce sprowadzić. A już za dwa lata wybory i będzie chciał żeby ci Polacy znów go do sejmu wybrali. Już w przyszłym roku euro wybory i Ja chce zobaczyć jak Michał Boni, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Barbara Kudrycka, Julia Pitera i oczywiście Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein staną przed narodem tak oko w oko z prośbą że za sankcje i pogorszenie warunków życia o które głosowali to oni znów chcą na ciepła posadkę wskoczyć.
     •  
      A to śmieć!!! Ten pacan już dawno powinien kible sprzątać a nie w polityce brylować...