Macierewicz wygłosił przemówienie. Marszałek senior mówił o katastrofie smoleńskiej, gender i konstytucji

Macierewicz wygłosił przemówienie. Marszałek senior mówił o katastrofie smoleńskiej, gender i konstytucji

Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz Źródło: Newspix.pl / Stanislaw Krzywy
Pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji rozpoczęło się we wtorek 12 listopada, krótko po godzinie 12:00. Przed ślubowaniem posłów marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz wygłosił przemówienie.

– Inauguracja to moment szczególny. Stajemy przed współobywatelami i społecznością międzynarodową, której stanowimy część. W pierwszej części chciałbym się odnieść do wszystkich Polaków, których ofiarność w długim procesie po 1989 roku w długim procesie doprowadziła do odzyskania niepodległości. (…) Wielkie odrodzenie narodowe próbowano złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej, kierowanej przez aparat komunistyczny w 1981 roku. Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana. Stan wojenny to nie tylko zabici, w tym księża zamordowani podczas rozmów Okrągłego Stołu. To przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu, wielu pokoleń – powiedział Antoni Macierewicz, rozpoczynając swoje przemówienie.

„Ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu”

W dalszej części wystąpienia marszałek senior Sejmu mówił o tym, jak ważne zadanie czeka na parlamentarzystów. – To smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone. Chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne zmiany, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas panie posłanki i panowie posłowie. Mamy świadomość tej odpowiedzialności. Wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przekonany lepiej niż jakikolwiek inny. Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na jednościach narodowych i chrześcijańskich – stwierdził Antoni Macierewicz.

Marszałek senior Sejmu zwrócił także uwagę na frekwencję, którą odnotowano w wyborach parlamentarnych przeprowadzonych 13 października. – Fenomenem jest masowy, ponad 60-proc., udział Polaków w ostatnich wyborach. Świadczy to o niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej wynikającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu. To dowód przemian jakie dokonały się w ostatnich 4 latach w naszym narodzie – podkreślił Antoni Macierewicz. – Istotą tej tradycji są wolne wybory parlamentu RP. Nie przypadkiem rząd RP na uchodźstwie podjął w 1945 r. decyzję, że to wolne wybory do Sejmu będą niezbędnym świadectwem, iż Polska jest naprawdę niepodległa i dopiero po ich przeprowadzeniu do kraju przekazane będą insygnia państwa polskiego. To parlament z prezydentem kształtuje stosunki obywatelskie, bo tylko parlament z prezydentem mają autorytet. Wszystkie pozostałe instytucje powinny go respektować – dodał marszałek senior Sejmu w dalszej części przemówienia.

„Dramat tragedii smoleńskiej”

Antoni Macierewicz odniósł się także do wyników wyborów i reprezentacji, która zasiada w ławach Sejmu. – Chociaż jest ten Sejm szeroko reprezentowany, to zdecydowana większość społeczeństwa wsparła te ugrupowania, które odwoływały się do wartości narodowych i katolickich. Ukształtowanie państwa zgodnie z tymi wartościami to największe zadanie, jakie stoi przed tym Sejmem. Odpowiedzialność spada przede wszystkim na większość rządową – powiedział. – Determinacja narodu wyrażona wynikiem wyborów nie jest przypadkiem, lecz skutkiem polityki niepodległościowej rozpoczętej przez rząd Jana Olszewskiego, a kontynuowanej później przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przełomem było odrodzenie narodowe po roku 2010. Jego źródłem była wielka fala powrotu patriotyzmu. Żywa zwłaszcza wśród młodzieży, która najgłębiej przeżyła dramat tragedii smoleńskiej. Bez względu na przyczyny tej tragedii uświadomiła nam, jak wielkiej jest sale ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne – stwierdził Antoni Macierewicz.

„Wiemy, jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender”

Marszałek senior Sejmu zaznaczył także, że „przez ostatnie lata Polacy odzyskali poczucie godności własnej i siły narodowej”. – To wartości bezcenne, które należy wzmacniać, a nie niszczyć. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender. Wiemy, co oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej. Wiemy, jakie są zagrożenia geopolityczne i kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym. Wiemy wreszcie, że naród, który nie jest w stanie obronić swojej niepodległości i odbudować potencjału niepodległościowego, musi upaść. Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości. Odróżniającą patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci. Równocześnie szanując demokrację i różnice poglądów. Tego uczył nas Jerzy Popiełuszko, powtarzając za św. Pawłem: zło dobrem zwyciężaj – kontynuował Antoni Macierewicz.

Marszałek senior Sejmu wymienił trzy artykuły konstytucji

W dalszej części przemówienia marszałek senior Sejmu wymienił „trzy artykuły konstytucji, które tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego”. – Ósmy gwarantuje niepodległość państwa polskiego. Konstytucję można naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi, różnymi źródłami prawa. Art. 18 chroni rodzinę, rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny. Nic nie jest ważniejsze od umacniania demograficznego rozwoju narodu, gwarantowania jego ładu i bezpieczeństwa społecznego. Art. 38 mówiący o tym, że życie ludzkie jest nienaruszalne, a RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, co w sposób oczywisty oznacza ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci – wymienił. – Te trzy artykuły Konstytucji RP tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie zgodzą się współdziałać tu w Sejmie w oparciu o te właśnie zasady – prognozował.

Na koniec przemówienia Antoni Macierewicz zaapelował do zgromadzonych na sali sejmowej. – Nasz siła leży w jedności, współdziałaniu, wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej, a wreszcie gotowość poświęcenia życia dla niepodległości. Bo nie ma wolności demokracji poza niepodległością. Niepodległość ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola – poinformował senior Antoni Macierewicz.

Czytaj też:
Macierewicz nie przywitał ważnego gościa w Sejmie. Z pomocą ruszył prezydent Duda

Źródło: WPROST.pl
 4

Czytaj także