NA ŻYWO. Sejm m.in. o zmianach w regulaminie, podatkach, rekompensatach

NA ŻYWO. Sejm m.in. o zmianach w regulaminie, podatkach, rekompensatach

Głosowanie w Sejmie
Głosowanie w Sejmie / Źródło: Twitter / Sejm RP
W środę 29 września rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Już pierwszego dnia posłowie i posłanki zajmą się m.in. zmianami w regulaminie izby niższej w zakresie głosowań w sprawach stanu wyjątkowego.

zbiera się na 38. posiedzeniu od środy do piątku (29 września – 1 października). Zaraz po godz. 10, na którą zaplanowane jest rozpoczęcie posiedzenia, posłowie i posłanki zajmą się nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2021 i ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji tejże.

Później przewidywane są ewentualne głosowania.

Sejm dziś. Czym zajmą się posłowie?

Na godz. 12.20 zapowiedziano sprawozdanie komisji o uchwale w sprawie zmian w Regulaminie Sejmu. Projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości zakłada zmiany w procesie przedłużania stanu wyjątkowego:

  • w debacie nad przedłużeniem stanu wyjątkowego niemożliwe ma być zgłaszanie wniosków formalnych dotyczących przerwania, odroczenia czy zamknięcia posiedzenia;
  • głosowanie nad wnioskiem o przedłużenie ma odbywać się niezwłocznie po zakończeniu debaty;
  • inny sposób głosowania: zamiast wymaganej większości bezwzględnej (to stan obecny), wymagana byłaby zwykła większość przy wprowadzeniu/przedłużeniu stanu wyjątkowego.

Planowane jest też sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

O godz. 15 zacznie się sprawozdanie komisji na temat rządowego projektu dotyczącego zmian podatkowych ujętych w programie .

Sejm 29 września – sprawozdania komisji z gospodarczych projektów

Po przedstawieniu sprawozdania komisji ws. podatków, w Sejmie przewidziano rozpatrywanie szeregu projektów ustaw dotyczących gospodarki:

  • Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.
  • Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
  • Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj też:
Regulamin Sejmu zmieniony. Głosowanie ws. stanu wyjątkowego według nowych zasad

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także