Gen. Waldemar Skrzypczak

Gen. Waldemar Skrzypczak
Oficer wojsk pancernych, generał broni w rezerwie. W latach 2008-2009 był dowódcą wojsk lądowych, ale podał się do dymisji protestując przeciwko decyzjom MON. Od 2011 był doradcą min. obrony, a w latach 2012-2013 podsekretarzem stanu w MON.
169


Opublikowane teksty