• Społeczne dobro 5 sie 2001 Wiele krajów stabilności pieniądza nadało rangę konstytucyjną. Tak uczyniła Unia Europejska w traktacie z Maastricht
 • Obrońca wolności 22 lip 2001 Mamy za dużo państwa, które krępuje rynek, a jednocześnie nie wywiązuje się ze swoich podstawowych zadań
 • Niezłomny realista 8 lip 2001 "Etatyzm może prosperować, jeśli go mało, a życia prywatnego dużo" - pisał ponad 60 lat temu Andrzej Wierzbicki
 • Czarna dziura 24 cze 2001 W zdominowanym przez państwo systemie bankowym logika polityczna zwycięża kosztem logiki ekonomicznej
 • Kwestia zaufania 10 cze 2001 Około 40 procent ludności świata ciągle mieszka w krajach, gdzie większość aktywów banków należy do państwa
 • Nowa gospodarka? 27 maj 2001 W Stanach Zjednoczonych dzięki zdyscyplinowanej polityce fiskalnej duży deficyt budżetowy został zastąpiony sporą nadwyżką
 • Stabilność i rozwój 13 maj 2001 Aby szybciej równoważyć finanse państwa i jednocześnie ograniczać obciążenia podatkowe, trzeba jeszcze szybciej zmniejszać wydatki publiczne
 • Na dziesięciolecie 29 kwi 2001 Od komunizmu do sprawnej gospodarki rynkowej nie da się przejść metodą małych kroków. Potrzebna jest duża dawka radykalnych zmian. Dziesięć lat temu powstał Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (polski skrót: EBOiR; angielski: EBRD). Z okazji jubileuszu EBOiR przedstawił analizę...
 • Konwergencja systemów 15 kwi 2001 Kapitalistyczna gospodarka zmierza do modelu, który łączyłby cechy systemu finansowego USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Francji. Rozmaite części kapitalistycznej gospodarki mogą być w różnych krajach różnie ukształtowane. Niektóre z tych różnic okazują się bardziej trwałe,...
 • Dwa kraje 1 kwi 2001 Jeśli Polska chce sobie zapewnić długofalowy rozwój gospodarki, zwiększyć zatrudnienie i obniżyć bezrobocie, powinna skorzystać z doświadczeń Holandii. Długofalowe tempo rozwoju kraju zależy od dwóch grup czynników: okoliczności, na które kraj ten nie ma wpływu (takich jak...
 • Tureckie kazanie? 18 mar 2001 Turcja do dziś zmaga się ze skutkami etatyzmu, który doprowadził do rozdęcia sektora państwowego w gospodarce oraz silnego protekcjonizmu Po niedawnym publicznym konflikcie prezydenta i premiera w Turcji doszło tam do kolejnej ucieczki kapitału, a w efekcie do wymuszonej...
 • Mowa ojczysta 4 mar 2001 W języku upowszechniają się zwroty będące wyrazem groźnych w skutkach postaw. Powszechne staje się obiecywanie czy domaganie się "wsparcia". Nasza ojczysta mowa zarasta różnymi chwastami. Część z nich szkodzi głównie jej estetyce, nie wyrządzając większych szkód samemu...
 • Oporne czebole 18 lut 2001 Długi czeboli są nadal ogromne, a główny odbiorca koreańskich produktów, Stany Zjednoczone, traci dynamikę gospodarczą. W ostatnim szkicu była mowa o azjatyckich "tygrysach", które wpadły w kryzys. Dziś skoncentruję się na jednym z nich - Korei Południowej. W latach 1994-1997...
 • Rewolucja w świecie finansów 21 sty 2001 Kapitalizm nie jest statyczny, lecz podlega zmianom, w pewnych okresach wolniejszym, a w innych - szybszym. Od kilkunastu lat mamy fazę szybszych przemian. Szczególnie dynamicznym przekształceniom podlega jeden segment kapitalistycznej gospodarki - system instytucji...
 • Balcerowicz wprost 7 sty 2001 Kraje zdecydowanie wprowadzające reformy osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż te, w których zmiany były cząstkowe, chwiejne lub niekonsekwentne
 • Etyka rywalizacji 17 gru 2000 Przeciwstawianie troski o stan finansów publicznych państwa trosce o ludzi jest jednym z najczęstszych chwytów w walce politycznej
 • Jaki dialog? 3 gru 2000 Komisje trójstronne, uzurpujące sobie prawo do niepodważalnych decyzji, są zagrożeniem dla demokracji. Przynoszą też szkody rynkowi i ludziom
 • Koło sukcesu 19 lis 2000 Holenderski sukces gospodarczy jest przede wszystkim wynikiem uelastycznienia rynku pracy oraz głębokiej naprawy finansów publicznych
 • Po dziesięciu latach... 5 lis 2000 Nie wystarczy patrzeć na już osiągnięte tempo rozwoju, trzeba na czas rejestrować sygnały ostrzegawcze i szybko na nie reagować
 • Powyborcze obserwacje 22 paź 2000 Bardzo dobry wynik Andrzeja Olechowskiego pokazuje, ilu wyborców odrzuca zarówno socjalistyczną lewicę, jak i socjalistyczną prawicę