• W stronę bezrobocia? 8 paź 2000 Skrócenie czasu pracy byłoby kolejnym przykładem psucia prawa. Prawo to pogłębiałoby bezrobocie, zamiast przyczyniać się do jego zmniejszenia
 • Rozdawnictwo i korupcja 24 wrz 2000 Usuwanie korupcji z życia społecznego wymaga woli politycznej. Aby ową wolę wzmocnić, należy zmobilizować opinię publiczną
 • Lekcja Aznara 10 wrz 2000 Za antyrynkowy interwencjonizm płaci się wysoką cenę. W Polsce obserwujemy to i w sferze zatrudnienia, i w sektorze rolnym
 • Balcerowicz wprost 27 sie 2000 Jak mierzyć natężenie ducha przedsiębiorczości? Na to ważne pytanie próbują odpowiedzieć David Blanchflower i Andrew Oswald w niedawno opublikowanym opracowaniu "Measuring Latent Entreprenentship Across Nations" ("Mierzenie potencjalnej przedsiębiorczości różnych narodów")....
 • Dwie globalizacje 13 sie 2000 Czy posocjalistyczne ciągoty - tęsknota za państwem, które interweniuje, paraliżuje i korumpuje - będą opóźniać nasz awans ekonomiczny?
 • Uwłaszczenie = wywłaszczenie + dociążenie 30 lip 2000 Nie zakończyliśmy jeszcze budowy dobrego prawa, a ciągle grozi nam ubrana w szczytne hasła recydywa prawa szkodliwego i fasadowego
 • Trzeci sektor 16 lip 2000 Współczesne organizacje pozarządowe zdobywają dużą część dochodów, konkurując z prywatnymi firmami i organizacjami publicznymi o pieniądze konsumentów i podatników
 • Palący deficyt 2 lip 2000 Zwiększanie fiskalizmu lub tolerowanie zbyt wysokiego deficytu finansów publicznych nie jest receptą na dobrobyt
 • Koalicja dla patologii? 4 cze 2000 Zerowa stawka VAT na nie przetworzone produkty rolne umożliwiłaby dokonywanie nadużyć polegających na wyłudzaniu podatku VAT z urzędów skarbowych
 • Jak w banku 21 maj 2000 W naszym kraju - w odróżnieniu od Węgier i Czechosłowacji - socjalizm schodził do grobu przy galopującej inflacji, co zawsze osłabia lub wręcz niszczy instytucje finansowe
 • Śladami Schopenhauera 7 maj 2000 Jednym z przejawów "psucia państwa" jest bałaganiarskie, chaotyczne podejmowanie decyzji o znaczeniu społecznym
 • Psucie kultury 23 kwi 2000 Wezwaniu do merytorycznych debat towarzyszy u nas brak umiejętności ich prowadzenia albo wręcz pozorowanie dyskusji
 • Etykietki czy rozwiązania? 9 kwi 2000 Debaty, w których punktem wyjścia i podstawą są etykietki, to strata czasu z punktu widzenia rozwiązywania ważnych problemów
 • Polnische Wirtschaft? 26 mar 2000 Dobra polityka gospodarcza nie spada jak manna z nieba. Gdyby tak było, wszystkie kraje byłyby bogate
 • Polskie i niepolskie 12 mar 2000 Dużo bogatsze od Polski kraje starają się przyciągać kapitał zagraniczny, bo ich rozwój może być wtedy jeszcze szybszy
 • Bitwa modeli 27 lut 2000 Coraz częstsze fuzje i przejęcia dowodzą, że międzynarodowy rynek kapitałowy okazał się potężniejszy od prezesów i polityków
 • Globalne Davos 13 lut 2000 Koszt transakcji bankowej przeprowadzonej przy użyciu Internetu to zaledwie 12 procent kosztów operacji dokonanej w oddziale banku
 • Wiedza objawiona 30 sty 2000 Podwyższanie barier antyimportowych przynosi krótkookresowe korzyści małej grupie producentów kosztem reszty społeczeństwa
 • Handel i dobrobyt 16 sty 2000 Współcześnie większość wymiany handlowej dokonuje się między krajami o podobnych warunkach naturalnych
 • Balcerowicz wprost 2 sty 2000 W latach 1948-1999 światowy eksport wzrósł szesnastokrotnie, prawie trzy razy przekraczając wzrost światowej produkcji