Hiszpania na czele krajów europejskich ignorujących protokół z Kioto

Hiszpania na czele krajów europejskich ignorujących protokół z Kioto

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Dane ONZ nie pozostawiają wątpliwości. Hiszpania jest krajem, który ignoruje zobowiązania zawarte w Protokole z Kioto. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie kraje basenu śródziemnomorskiego więcej szkodliwych gazów emituje do atmosfery jedynie Turcja, podaje „ABC”.
Protokół został wynegocjowany w 1997 roku w wyniku Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zakłada on, że poziom zanieczyszczeń atmosfery ma być do 2012 roku o 5,2 % niższy niż w roku 1990.
Tymczasem według danych ONZ, od 2007 roku w 40 krajach europejskich poziom gazów wydalanych do atmosfery, które powodują zgubny efekt cieplarniany uległ znacznemu wzrostowi. Na dzień dzisiejszy poziom zanieczyszczeń jest niższy o 4 % od sytuacji sprzed 19 lat. Jednak znaczna tendencja wzrostowa zaczęła niepokoić naukowców.
Ekolodzy uważają, że w 2015 roku poziom zanieczyszczenia będzie tak wysoki, że temperatura na Ziemi wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza. Alarmują, że ta z pozoru niegroźna zmiana może mieć katastroficzne skutki dla naszej planety.
Hiszpania w 1997 w ramach akceptacji protokołu zobowiązała się do tego, że emisja gazów w tym kraju nie wzrośnie o więcej niż 15 % w porównaniu ze stanem z 1990. Tymczasem obecnie do atmosfery wydalane jest aż o 53% więcej szkodliwych substancji, co wskazuje na to, że Hiszpanie nie rozumieją powagi sytuacji w jakiej znajduje się nasza planeta.

AS


 3

Czytaj także