20 lat konwencji o prawach dziecka

20 lat konwencji o prawach dziecka

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Polska jest w UE ciągle krajem o największym zasięgu biedy wśród dzieci - alarmuje "Trybuna", która w związku z przypadająca 20 listopada 20. rocznicą uchwalenia konwencji o prawach dziecka publikuje artykuł poświęcony realizacji postanowień dokumentu, zwanego światową konstytucją praw dziecka.
W Polsce żyje w biedzie 26 proc. dzieci, w Dani i Finlandii - co dziesiąte. Standard życia biednych dzieci w Polsce jest trzykrotnie niższy niż biednych dzieci w starych krajach UE. Polscy politycy powinni wiedzieć, że w naszym kraju biedne dziecko spotyka się częściej niż osobę dorosłą; że geografia biedy nie ulega zmianie i wciąż biedne są te same województwa, gminy, części miast - podkreśla gazeta.

Z okazji rocznicy warto pamiętać, że mamy za mało żłobków, przedszkoli, przeładowane klasy, zrujnowaną opiekę zdrowotną nad dziećmi - akcentuje "Trybuna".

 1

Czytaj także