Koniec świata w roku 4006?

Koniec świata w roku 4006?

Dodano:   /  Zmieniono: 9
Koniec świata nastąpi 1. listopada 4006 roku - do takiego wniosku doszła włoska badaczka, analizując wskazówki zawarte w „Ostatniej wieczerzy” Leonarda Da Vinci. Jak pisze „Times”, łuk nad oknem widocznym za postacią Chrystusa to matematyczna i astrologiczna zagadka, która właśnie została rozwiązana.
Sabrina Sforza Galitzia uważa, że według obliczeń Leonarda Da Vinci kres ludzkości ma nastąpić w wyniku wielkiej powodzi, która rozpocznie się 21. marca 4006 roku i zakończy się 1. listopada tego samego roku. Według pozostawionych przez niego zapisków będzie to „nowy start dla ludzkości", twierdzi Włoszka. - To jest właśnie kod Da Vinci, ale nie ten, o którym mówi książka Dana Browna.

Sabrina Sforza Galitzia, która wcześniej badała rękopisy Leonarda Da Vinci na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, pracuje obecnie w archiwach watykańskich. W zeszłym roku opublikowano w Watykanie jej analizę arrasu wzorowanego na „Ostatniej wieczerzy", wykonanego dla króla Francji Ludwika XIII. Badaczka planuje dalszą część pracy, w której ma zostać objaśniony „prawdziwy kod Da Vinci" – system składający się ze znaków zodiaku i 24 liter łacińskiego alfabetu używanych do oznaczania 24 godzin.

Da Vinci widział historię ludzkości jako „sumę wszystkich rzeczy, drogę do ostatecznego rozliczenia", podobnie jak św. Jan w swojej „Apokalipsie”, a także Platon i Arystoteles – włoska badaczka powiedziała gazecie „La Repubblica”. – Da Vinci był zarówno człowiekiem wiary, jak i nauki. Żył w trudnych czasach, więc w obawie przed atakami ukrył swój przekaz.

W „Kodzie Da Vinci" Dana Browna pojawia się z kolei sugestia, że „Ostatnia wieczerza” przedstawia Marię Magdalenę siedzącą po prawej ręce Jezusa – jest nią postać uważana na ogół za apostoła Jana. Według powieści Maria Magdalena miała zajść w ciążę z Jezusem i dać początek linii jego potomków. Zarówno książka jak i jej ekranizacja zostały uznane przez Watykan za niezgodne z prawdą historyczną i bluźniercze.

MB


 9

Czytaj także