Strefa Euro zwalnia

Strefa Euro zwalnia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wzrost gospodarczy w państwach strefy Euro poważnie się zmniejsza. W dużej mierze jest to spowodowane spowolnieniem gospodarki niemieckiej – donosi "Financial Times".
Większy niż spodziewany spadek w indeksie moralności płatniczej dla grupy 16 państw euro wskazuje, że tempo rozwoju zmalało we wrześniu zapowiadając znacząco słabsze ostatnie miesiące roku. Dane te w połączeniu z niekorzystną sytuacją na rynkach światowych, umacniającym się euro i spodziewanym kryzysem w gospodarkach Grecji i Irlandii roztaczają mało optymistyczne perspektywy dla strefy euro. Nie oznacza to powrotu recesji w całej Europie kontynentalnej, ale wzmaga obawy o stabilność finansów publicznych niektórych państw – ocenia "Financial Times".

Strefa euro rosła gwałtownie w drugim kwartale, gdy PKB zwiększyło się o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami. Wskaźnik moralności płatniczej (PMI), będący średnią oceną, która zostaje wystawiona na podstawie przeszłych oraz bieżących zachowań kontrahentów, opublikowany we wtorek spadł z sierpniowego poziomu 56,2 do 53,8 – najniższego od lutego.

Indeks PMI jest ważnym wskaźnikiem oceniającym sytuację gospodarczą. Jeżeli jego wartość jest wyższa niż 50, to świadczy to o dobrej sytuacji gospodarczej. Szczególnie gwałtowny spadek wskaźnika został odnotowany dla gospodarki niemieckiej – z sierpniowego poziomu 58,4 do 54,8 we wrześniu. - Doniesienia są zgodne z przewidywaniami dotyczącymi wzrostu gospodarczego w Europie. W trzecim kwartale wyniósł on 0,6 proc a w ciągu ostatnich trzech miesięcy roku ma on spaść do 0,3 proc. – powiedział Chris Williamson, naczelny ekonomista Markit, firmy opracowującej indeks PMI.

mp
+
 0

Czytaj także