Polonia walczy w Niemczech

Polonia walczy w Niemczech

Dodano:   /  Zmieniono: 
O przywrócenie Polakom statusu mniejszości narodowej w Niemczech i zwrot majątku zrabowanego im w czasie II wojny światowej apeluje Światowa Rada Badań nad Polonią – informuje „Nasz Dziennik”.

Chodzi o to, by w pełni realizowane były prawa mniejszości polskiej w  Niemczech w takim zakresie, jak realizowane są prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Zdaniem Rady, Polska spełnia wszystkie warunki, jakie należą się mniejszości niemieckiej. Natomiast druga strona robi to  tylko symbolicznie. Ponadto nie oddano zagrabionego bezprawnie przez hitlerowców majątku polskich organizacji w Niemczech.

Walne zgromadzenie Światowj Rady Badań nad Polonią postuluje wniesienie stosownych poprawek do traktatu o dobrym sąsiedztwie i  przyjaznej współpracy podpisanego w 1991 r. przez rządy Polski i  Niemiec. Uchwała w tej sprawie została przesłana do szefów rządów obu państw oraz do przewodniczących obu parlamentów.

pap

 0

Czytaj także