Patriota gospodarczy płaci podatki

Patriota gospodarczy płaci podatki

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Trzy czwarte Polaków jest zdania, że firmy powinny działać w interesie narodowym - wynika z sondażu PBS dla "Pulsu Biznesu".
Prawie co trzeci mieszkaniec Polski uważa, że polskiej gospodarce najlepiej pomóc przez kupowanie produktów polskich firm lub zatrudnianie ludzi (odpowiednio 30 i 29 proc. wskazań w sondażu). Patriotyzm gospodarczy to dla co piątego Polaka (19 proc.) płacenie podatków.

Co drugi ankietowany (49 proc.) popiera utrudnianie przedsiębiorstwom unikania opodatkowania m.in. poprzez rejestrowanie działalności w tzw. rajach podatkowych.

Sondaż PBS dla "Pulsu Biznesu" przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1011 pełnoletnich mieszkańców Polski.
 1

Czytaj także