Młodzi Polacz nie wiery w szkołę, ale w znajomości

Młodzi Polacz nie wiery w szkołę, ale w znajomości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak donosi "Rzeczpospolita”, powołując się na badania CBOS oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, polscy uczniowie są pesymistami w kwestii znalezienia dobrej pracy dzięki szkole.
W możliwość taką wierzy 48 proc. uczniów i jest to najsłabszy wynik od 2003 roku – wynika z badania ęMłodzież 2013”
Pozytywne nastroje opuściły przede wszystkim uczących się w technikach - na atrakcyjną pracę po ich ukończeniu liczy 60 proc. uczniów (w 2010 r. 68 proc.) - oraz w szkołach zawodowych - w l. 2008–13 odsetek ten spadł z 70 do 61 proc.

Jak się okazuje, spośród uczniów liceów ogólnokształcących jedynie 38 proc. wierzy w sukces na rynku pracy Ponadto 60 proc. ankietowanych uważa, że o zdobyciu pracy decydują przede wszystkim znajomości i układy. To rekord takich wskazań w historii badania.

ml