Czasowniki na literę „a”. Czy wiesz, co oznaczają te słowa?

Jak się okazuje, jest wiele słów, których znaczenie nie jest oczywiste. Sprawdźcie się w przygotowanym przez nas quzie i dajcie znać, czy nie popełniliście błędu.
Twój wynik:

1 / 15 Absorbować to:

wiązać chemicznie
zaopiekować się

2 / 15 Adsorbować to:

wstawiać się za kimś
wiązać cząsteczki cieczy lub gazu na powierzchni ciała stałego

3 / 15 Aklimatyzować to:

biol. reagować uczuleniem na promienie słoneczne
biol. przystosowywać organizm do zmienionych warunków środowiska

4 / 15 Aktualizować się to:

stawać się zgodnym z obecnym stanem wiedzy lub z obowiązującymi przepisami
zacinać się

5 / 15 Alienować to:

powodować utratę więzi z własnym środowiskiem
stawać się aktywnym

6 / 15 Algorytmizować to:

opracowywać algorytm do rozwiązania jakiegoś zadania
zachowywać się w sposób powtarzalny

7 / 15 Aluminiować to:

pokrywać powierzchnię przedmiotów warstwą aluminium
opowiadać śmieszne żarty

8 / 15 Ambasadorować to:

pot. sprawować urząd ambasadora
wprowadzać kogoś w zakłopotanie

9 / 15 Amortyzować to:

wyrównywać zyskami osiąganymi z użytkowania jakiegoś obiektu koszt jego wybudowania lub zakupu
wprowadzać grupy aminowe do cząsteczek związków organicznych

10 / 15 Amplifikować to:

daw. udzielić amnestii
daw. przesadzać w opowiadaniu

11 / 15 Anektować to:

przyłączać siłą do swego państwa część lub całość terytorium innego państwa
przypisywać komuś negatywne cechy

12 / 15 Anglezować to:

unosić się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów
pot. mówić płynnie po angielsku

13 / 15 Animalizować to:

umniejszać komuś
doszukiwać się w czymś cech właściwych zwierzętom

14 / 15 Anonsować to:

opatrywać dokument, druk itp. datą wcześniejszą niż faktyczna data jego powstania lub publikacji
wymieniać nazwisko wchodzącego

15 / 15 Aprowidować się to:

zabezpieczać się przed czymś, np. uchylając się od decyzji lub przedsiębiorąc odpowiednie środki
zaopatrywać się w artykuły pierwszej potrzeby