Słowa na literę „s” zapożyczone z innych języków. Znasz ich znaczenie?

Sprawdź, czy znasz znaczenie tych słów zapożyczonych z innych języków. Tym razem możesz przetestować się ze znajomości wyrazów obcych rozpoczynających się na literę „s”.
Twój wynik:

1 / 15 Seraficzny to innymi słowy:

anielski
problemowy

2 / 15 Sahib to:

wiatr pustynny
tytuł używany w Indiach

3 / 15 Scat jest stylem:

architektonicznym
jazzowym

4 / 15 Serwitut to prawo do:

korzystania z cudzej nieruchomości
samoobrony

5 / 15 Sfragistyka zajmuje się badaniem:

pieczęci
map

6 / 15 Scheda to inaczej:

nieporozumienie
spadek

7 / 15 Senilizm to:

nauka o języku chińskim
zniedołężnienie

8 / 15 Serir to:

pustynia żwirowa
lis żyjący na pustyni

9 / 15 Snycerstwo to rzeźbienie w:

drewnie
marmurze

10 / 15 Sicz był dawniej:

napojem alkoholowym
obozem Kozaków

11 / 15 Saksy to:

torby na rower
praca zarobkowa poza granicami Polski

12 / 15 Senes to:

wysuszone liście
krótki wiersz

13 / 15 Salina to zakład produkujący:

mydło
sól

14 / 15 Samizdat to:

podziemne wydawnictwo
powstanie chłopskie

15 / 15 Sepulkralny to inaczej:

skrupulatny
nagrobkowy