Przymiotniki na literę „n”. Sprawdź, czy wiesz, co oznaczają!

Wydaje Wam się, że macie bogaty zasób słownictwa? Sprawdźcie się w naszym quizie i dajcie znać, czy poprawnie wskazaliście znaczenia wybranych przez nas słów.
Twój wynik:

1 / 15 Notoryczny to:

stale postępujący w pewien sposób, zwykle niewłaściwy
o zjawiskach negatywnych: ciągle się powtarzający
obie odpowiedzi są poprawne

2 / 15 Nośny to:

służący do tego, żeby coś dźwigać
mogący przenosić coś z miejsca na miejsce
obie odpowiedzi są poprawne

3 / 15 Nominalny to:

istniejący tylko z nazwy
dotyczący wartości wielkości fizycznych charakterystycznych dla jakiegoś urządzenia, maszyny itp.
obie odpowiedzi są poprawne

4 / 15 Nominatywny to:

o podgatunku, podrodzaju, podrodzinie: mający taką samą nazwę jak odpowiedni gatunek, rodzaj, rodzina
jęz. mający związek z nazywaniem czegoś
obie odpowiedzi są poprawne

5 / 15 Nieznośny to:

bardzo przykry i trudny do wytrzymania
o człowieku: nieprzyjemny w zachowaniu; też: będący wynikiem takiej postawy
obie odpowiedzi są poprawne

6 / 15 Nieumyślny to:

wyrządzony niechcący
niepoddający się znużeniu, nieustający w działaniu

7 / 15 Nawietrzny to:

żegl. zwrócony w kierunku, z którego wieje wiatr
taki, którego nie można się wyzbyć

8 / 15 Niestrawny to:

niedający się trawić lub trudny do strawienia
trudny do zrozumienia, do przyjęcia
obie odpowiedzi są poprawne

9 / 15 Niestabilny to:

przechylający się w różne strony
charakteryzujący się brakiem stabilizacji, zmieniający się
obie odpowiedzi są poprawne

10 / 15 Nielotny to:

nieprzechodzący w stan gazowy
niepojętny, nierozgarnięty
obie odpowiedzi są poprawne

11 / 15 Niegodny to:

niezasługujący na kogoś, na coś
pozbawiony godności, honoru; też: świadczący o takich cechach
obie odpowiedzi są poprawne

12 / 15 Natchniony to:

powodujący się natchnieniem, tworzący pod jego wpływem
stworzony pod wpływem natchnienia; też: wyrażający natchnienie
obie odpowiedzi są poprawne

13 / 15 Naszkliwny to:

wykonany na szkliwie; też: przeznaczony do malowania na szkliwie
daw. przewrażliwiony

14 / 15 Naręczny to:

znajdujący się na ręce lub zakładany na rękę
taki, który daje się nabrać, wkręcić

15 / 15 Napastliwy to:

skłonny do zaczepek lub kłótni
wyrażony lub wyrażający coś w sposób zaczepny i złośliwy
obie odpowiedzi są poprawne