Quiz ortograficzny. „Ó” czy „u”?

Dobrze znasz zasady ortograficzne, czy jesteś z nimi na bakier? Sprawdź się w quizie ortograficznym.
Twój wynik:

1 / 15 Który zapis jest poprawny?

abażur
abażór

2 / 15 Który zapis jest poprawny?

buść się
bóść się

3 / 15 Który zapis jest poprawny?

ciućma
cióćma

4 / 15 Który zapis jest poprawny?

dłuto
dłóto

5 / 15 Który zapis jest poprawny?

ubustwo
ubóstwo

6 / 15 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

7 / 15 Który zapis jest poprawny?

wzdłuż
wzdłóż

8 / 15 Który zapis jest poprawny?

wujt
wójt

9 / 15 Który zapis jest poprawny?

prużny
próżny

10 / 15 Który zapis jest poprawny?

cug
cóg

11 / 15 Który zapis jest poprawny?

nugat
nógat

12 / 15 Który zapis jest poprawny?

bawuł
bawół

13 / 15 Który zapis jest poprawny?

huba
hóba

14 / 15 Który zapis jest poprawny?

cuż
cóż

15 / 15 Który zapis jest poprawny?

ciut
ciót