QUIZ tylko z trudnych słów.
Spróbuj odgadnąć, co oznaczają!

W kolejnym z serii trudnych quizów zadajemy pytania tylko i wyłącznie o trudne słowa. Wiesz, co one oznaczają?
Twój wynik:

1 / 10 Wszeteczeńswtwo oznacza inaczej:

rozpustę, nieprzyzwoitość
wysoki poziom IQ
wyższe wykształcenie
brak wiedzy

2 / 10 Melepeta to osoba, która:

jest niezdarna i niezaradna
lubi palić papierosy
szybko stała się samodzielna
jest właścicielem meleksa

3 / 10 Perturbacja czyli:

naruszenie ustalonego porządku
rozmowy mające doprowadzić do zawarcia umowy
złożenie donosu na policję
silne drgania w samolocie

4 / 10 Wiktuały czyli inaczej:

przedmioty należące do Wikingów
produkty spożywcze
kosmetyki do włosów
nagrody wygrane w konkursie

5 / 10 Poprawna nazwa dyscypliny sportu to:

babington
badminton
badmington
babinton

6 / 10 Objaw zaburzeń psychicznych, który polega na reagowaniu złością lub agresją na dość błahe i banalne bodźce to inaczej:

agorafobia
klaustrofobia
dysforia
barofobia

7 / 10 Cezura to:

inne określenie cenzury
okres panowania Juliusza Cezara
przełomowy moment
zmiana stanu cywilnego

8 / 10 Osoba, która przeciwstawia się panującej władzy i jest z tego powodu represjonowana to:

kolaborant
denuncjator
dysydent
konfident

9 / 10 Zniewaga, wyrządzenie przykrości to inaczej:

agregacja
afekcja
afront
afirmacja

10 / 10 Mitsukurina to rzadko występujący gatunek:

rekina głębinowego
płaza bezogonowego
gryzonia żyjącego wyłącznie w Afryce
ptaka wędrownego