Raport Pew: Potroi się liczba muzułmanów w Europie. Może sięgnąć 75 milionów

Raport Pew: Potroi się liczba muzułmanów w Europie. Może sięgnąć 75 milionów

Obóz dla uchodźców, Calais 2016
Obóz dla uchodźców, Calais 2016 / Źródło: Newspix.pl / Pew Reserach Centre
Według obliczeń statystycznych, przeprowadzonych przez Centrum Badawcze Pew w Waszyngtonie, populacja muzułmanów w Europie Zachodniej może się potroić do 2050 roku. W krajach Europy Wschodniej sytuacja nie ulegnie zmianie.

Raport przygotowany przez organizację przewiduje znaczny wzrost populacji wyznawców islamu w Europie. Widoczna jest jednak silna różnica pomiędzy poszczególnymi krajami. Szacuje się, że w Niemczech, do roku 2050, muzułmanie będą stanowili około 20 proc. populacji. W 2016 roku żyło ich tam 6 proc. W Polsce praktycznie nie przewiduje się wzrostu liczby muzułmanów. Za 33 lata odsetek wyznawców islamu podniósłby się u nas z 0,1 proc. do 0,2 proc. Taka sama sytuacja zaistniałaby w krajach Europy Wschodniej – populacja muzułmanów uległaby śladowemu wzrostowi.

Badacze przygotowali w raporcie trzy scenariusze na lata 2017-2050. Według pierwszego, nastąpiłoby całkowite zatrzymanie migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy. Drugi mówi o umiarkowanej migracji, w której nie występowałyby fale uchodźców. W przypadku trzeciego, napływ muzułmanów do Europy utrzymywałby się na stałym poziomie, takim jak w latach 2014-2016, z dużym napływem uchodźców.

Zgodnie z przygotowanym przez Pew raportem, obecnie wyznawcy islamu stanowią na kontynencie około 5 proc. populacji (26 milionów ludzi). Gdyby migracja się zatrzymała (I scenariusz), do 2050 roku liczba muzułmanów wzrosłaby do 7,4 proc. i wyniosłaby około 30 milionów osób. Najwięcej wyznawców islamu zamieszkiwałoby na terenie Francji. W przypadku umiarkowanego napływu ludności (II scenariusz), w samej Szwecji mieszkałoby już 20,5 proc. muzułmanów i byłby to najliczniej przez nich zasiedlony kraj. W Europie mieszkałoby około 50 milionów reprezentantów tej grupy wyznaniowej. Jeśli wzrost migracji się utrzyma (III scenariusz), wyznawcy islamu w Szwecji stanowiliby 30,6 proc. mieszkańców kraju, w Norwegii 17 proc., w Finlandii 15 proc. Podobnie wysoki wynik wystąpiłby we Francji i Wielkiej Brytanii. W całej Europie muzułmanie stanowiliby już 14 proc. mieszkańców, w liczbie około 75 milionów ludzi.

Szacuje się, że nawet bez procesów migracyjnych, wskaźnik populacji muzułmanów w Europie wykazuje tendencję wzrostową. Wśród wyznawców islamu rodzi się znacznie więcej dzieci, jest to grupa religijna o najwyższym wskaźniku płodności. Co więcej, populacje muzułmanów w poszczególnych krajach w dużej mierze składają się z młodych osób.

Czytaj także

 4
  • wychudło coś z "altruistycznym" lewactwem. he, he, he
    • Z jednej strony można się śmiać z głupoty Europy Zachodniej a z drugiej trzeba będzie myśleć o przygotowaniu Polski do konfliktu z Islamską Europą Zachodnią. Może za 50 albo i 100 lat ale na to się zanosi.
      • Do końca wieku Polska będzie pomiędzy muzułmańską Rosja, a muzułmańskimi Niemcami.