Na Litwie wprowadzono świadczenia na wzór programu 500+

Na Litwie wprowadzono świadczenia na wzór programu 500+

Sala obrad Sejmu Republiki Litewskiej
Sala obrad Sejmu Republiki Litewskiej / Źródło: Wikimedia Commons / Saeima/CC BY-SA 2.0
Litwa wprowadza od stycznia 2018 roku comiesięczne świadczenia inspirowane polskim programem 500 plus w wysokości 30 euro. W lokalnych urzędach można już składać wnioski o otrzymanie finansowego wsparcia.

Litewscy rodzice mogą ubiegać się o comiesięczne wsparcie od rządu w wysokości 30 euro (125 złotych) na każde dziecko poniżej 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach oraz te z trzema lub więcej dziećmi otrzymają z kolei 58,5 euro. – Bierzemy przykład z Polski, gdzie program 500+ działa dobrze – powiedział wiceprzewodniczący rządzącej Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVŻS) Tomas Tomilinas.

Z inicjatywą wprowadzenia comiesięcznych świadczeń na wzór Polski wystąpili posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Wanda Krawczonok posłanka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie przekazała, że 30 euro przeznaczane dla rodzin jest „niewystarczające”. Dodała, że jej partia proponowała, aby były to świadczenia o wysokości 120 euro miesięcznie, jednak budżet nie jest na tyle duży, aby ten plan otrzymał poparcie. Rząd obiecał jednak corocznie zwiększać comiesięczną wypłatę do poziomu 100 euro w 2020 roku.

Polski rząd zaczął wypłacać 500 złotych miesięcznie na każde dziecko w rodzinach o niskich dochodach oraz na drugie i kolejne dzieci we wszystkich pozostałych rodzinach w kwietniu 2016 roku. Polski rząd podał, że program zmniejszył ubóstwo o połowę i prawie wyeliminował ubóstwo wśród dzieci. Ponadto miał on spowodować znaczny wzrost liczby urodzeń.

Wprowadzenie litewskiego odpowiednika polskiego programu 500 plus skomentowała już na Twitterze minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Czytaj także

 0