Spada popularność Benedykta XVI

Spada popularność Benedykta XVI

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Według sondażu instytutu badania opinii publicznej Infratest popularność Benedykta XVI wśród rodaków zmalała w porównaniu z rokiem 2005, kiedy został wybrany na papieża.

Na początku pontyfikatu, cztery lata temu, 68 proc. Niemców odpowiedziało w podobnym sondażu, że są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z Josepha Aloisa Ratzingera jako papieża.

Dziś odsetek Niemców, którzy udzielili takich odpowiedzi, zmalał do 42 proc.

W tej samej ankiecie 65 proc. rodaków papieża odpowiedziało, że oczekuje całkowitego wykluczenia z Kościoła katolickiego angielskiego biskupa negacjonisty Richarda Williamsona, członka ultrakonserwatywnego bractwa Piusa X. Podważa on prawdę o zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej.

Decyzja papieża o zdjęciu ekskomuniki, jaką obłożył tego biskupa i trzech innych lefebrystów w 1988 roku Jan Paweł II, wywołała w Niemczech i na świecie żywą polemikę. Benedykt XVI zdjął ekskomunikę również z tych pozostałych biskupów wyświęconych bez zgody papieża przez założyciela bractwa, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a.

Benedykt XVI, podejmując tę trudną decyzję, kierował się dążeniem do przezwyciężenia "skandalu podziału" w Kościele katolickim, jak podkreślały źródła watykańskie.

ab, pap

 2

Czytaj także