Ukraińcy otworzyli pierwsze muzeum UPA

Ukraińcy otworzyli pierwsze muzeum UPA

Dodano:   /  Zmieniono: 
Na Ukrainie otwarto pierwsze muzeum Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), która w Polsce obarczana jest odpowiedzialnością za zbrodnie dokonane w czasie wojny na ludności polskiej dawnych Kresów Wschodnich. Ukraińcy traktują tę formację jako siłę walczącą o niepodległość państwa.
Muzeum znajduje się w podziemnym bunkrze, odtworzonym na podstawie dokumentów i wspomnień z czasów II wojny światowej. 

Bunkier UPA odbudowano we wsi Babyn w obwodzie rówieńskim - podała miejscowa państwowa administracja obwodowa (wojewódzka).

"Wmawia się nam, że historia Ukrainy to historia porażek, a tak nie jest. Nasza historia jest historią walki, w której były i porażki i zwycięstwa. Walka UPA była ogromnym zwycięstwem ducha" - powiedział podczas uroczystości otwarcia muzeum gubernator obwodu rówieńskiego, Wiktor Matczuk.

Dwuizbowe, wyłożone deskami pomieszczenie, w którym znajduje się muzeum, umieszczono kilka metrów pod ziemią. Z wierzchu zamaskowano je grubą warstwą darni, ukrywając pod nią także wejście do bunkra.

W czasach działalności UPA obiekt taki można było zlokalizować znając system tajnych znaków na powierzchni.

Bojownicy UPA "nie posiadali takiego zaplecza materialnego, jak armia niemiecka, czy radziecka, ale mieli swój chłopski rozum, patriotyzm i chęć walki. Właśnie w ten sposób powstawały takie kryjówki, (...) tak rodził się system zaopatrzenia w jedzenie i amunicję" - podkreślił gubernator Matczuk.

W bunkrze-muzeum znajdują się dwupoziomowe drewniane prycze oraz elementy umundurowania i uzbrojenia UPA z czasów II wojny światowej znalezione przez mieszkańców okolicznych miejscowości.

UPA, obarczana winą za mordy ludności polskiej m.in. na Wołyniu, została powołana 14 października 1942 r. Powstała z połączenia ukraińskich oddziałów partyzanckich z oddziałami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Podczas II wojny światowej walczyła przeciwko Niemcom i ZSRR.

em, pap

 0

Czytaj także