Litwini już nie muszą chronić polskiej mniejszości

Litwini już nie muszą chronić polskiej mniejszości

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wilno (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Obowiązująca dotychczas na Litwie ustawa o mniejszościach narodowych wygasła 1 stycznia. Projekt nowej ustawy nie został na razie przyjęty i nie wiadomo, czy w ogóle zostanie zatwierdzony. Do 1 stycznia obowiązywała ustawa o mniejszościach narodowych, przyjęta jeszcze w 1989 roku, gdy Litwa była republiką radziecką. W 1991 roku wprowadzono wąską nowelizację tej ustawy, polegającą głównie na zamianie nazwy państwa z Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej na Republikę Litewską. Następnie ustawa była kilkakrotnie przedłużana, aż jej ważność wygasła z końcem ubiegłego roku.
- To, że Sejm nie przedłużył ważności tej ustawy do czasu, aż zostanie przyjęta nowa, świadczy o stosunku państwa litewskiego do mniejszości narodowych - powiedział poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Jarosław Narkiewicz. Przypomniał, że od kilku lat w Sejmie jest projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych, który jednak nie zadowala litewskich Polaków. - Proponowany projekt w naszej ocenie jest gorszy od obowiązującej dotychczas ustawy. W wielkiej mierze pomniejsza on dotychczasowe nasze prawa - oświadczył Narkiewicz.

W drodze kompromisu projekt nowej ustawy o mniejszościach narodowych został wstrzymany do czasu, aż postulaty polskiej mniejszości narodowej, dotyczące m.in. oświaty, pisowni nazwisk czy używania języka ojczystego, zostaną dostosowane od innych ustaw. - Dopiero potem, jeżeli będzie taka potrzeba, zostanie przyjęta ustawa o mniejszościach narodowych - dodał poseł AWPL.

W ocenie dyrektora litewskiego Instytutu Monitoringu Praw Człowieka Henryka Mickiewicza, "nie ma żadnej tragedii w tym, że ustawa o mniejszościach narodowych na Litwie przestała obowiązywać". - Mniejszości narodowe chronią inne ważniejsze akty prawne, m.in. konstytucja i ratyfikowane przez Litwę Europejska Konwencja Praw Człowieka i Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych - powiedział Mickiewicz. Jego zdaniem, z politycznego punktu widzenia dla Litwy korzystne jest jednak posiadanie ustawy o mniejszościach narodowych. Świadczy to o tym, że państwo dba o mniejszości.

PAP, arb

 0

Czytaj także