"NATO musi walczyć o demokrację i przyjaźnić się z Putinem"

"NATO musi walczyć o demokrację i przyjaźnić się z Putinem"

NATO powinno położyć nacisk na misje poza Europą, a także dążyć do poprawy stosunków i współpracy z Rosją - ocenia w swym raporcie czołowy amerykański think-tank Rada Stosunków Międzynarodowych.

Autor raportu, James M. Goldgeier, ostrzegł, że USA "stracą zainteresowanie" Sojuszem Północnoatlantyckim, jeżeli nie weźmie on na siebie nowej, globalnej roli, wykraczającej poza pierwotny obszar jego działania, czyli Europę. NATO - stwierdza raport CFR - musi w tym celu aktywniej stawić czoło takim globalnym wyzwaniom jak terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i agresja w internecie. "Interpretacja Artykułu V, który przewiduje, że atak na jednego członka sojuszu jest atakiem na wszystkich, musi zostać poszerzona, aby wszyscy członkowie lepiej reagowali na zagrożenia płynące spoza Europy" - głosi raport.

W sprawie Rosji CFR przyznaje, że jej polityka budzi niepokój, ale podkreśla, że NATO powinno dążyć do poprawy stosunków z tym krajem. "Intencje Rosji nadal budzą obawy krajów członkowskich, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. NATO powinno powtarzać, że Artykuł V pozostaje trzonem sojuszu w zapewnianiu bezpieczeństwa krajom członkowskim położonym najbliżej Rosji. NATO powinno jednak działać na rzecz polepszania stosunków z Rosją, ponieważ w ostatecznym rozrachunku lepsze stosunki uczynią więcej dla uśmierzenia niepokojów Europy Wschodniej niż planowanie na wypadek zagrożenia i ćwiczenia wojskowe" - podkreślono w raporcie.

PAP, arb

Czytaj także

 0