21 państw pójdzie w ślady Egiptu?

21 państw pójdzie w ślady Egiptu?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zdaniem analityków Credit Suisse aż 21 państw może powtórzyć egipski scenariusz (fot. Wikipedia) 
Kolejnych 21 państw, zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, zagrożonych jest antyrządowymi protestami na wzór tych, do których doszło w Algierii, Egipcie, Jordanii, Tunezji i Jemenie, co daje łącznie liczbę 26 państw - ocenia bank Credit Suisse. W komentarzu analitycy banku napisali, iż na ryzyko politycznej destabilizacji najbardziej narażone są państwa, w którym system rządów nie jest ani w pełni demokratyczny, ani w pełni autorytarny.
Państwa, które mogą pójść drogą wyznaczoną przez Egipt mają zbliżoną strukturę demograficzną i społeczno-ekonomiczną do kraju rządzonego przez Mubaraka. Wszystkie one charakteryzują się wysokim wskaźnikiem ludzi młodych wiekiem w stosunku do ogółu ludności, poziomem bezrobocia młodzieży i społecznych nierówności mierzonych poziomem dochodów. W ocenie analityków są to najważniejsze czynniki mogące wpłynąć na polityczną destabilizację.

W większości z 26 wymienionych w raporcie państw młodzie ludzie w wieku 15-29 lat stanowią ok. 30 proc. ogółu ludności, w porównaniu z globalną średnią wynoszącą 25-26 proc. W Algierii, Iranie, Jordanii, Omanie, Rwandzie, Tadżykistanie i Jemenie wskaźnik przekracza 30 proc. Stosunkowo najniższy jest na Białorusi, gdzie wynosi 23 proc. Najwyższy poziom bezrobocia młodych ludzi przed 30 rokiem życia jest w Egipcie i Tunezji (34 i 31 proc.), w Algierii i Iranie wynosi 20 proc., zaś w Azerbejdżanie, Kazachstanie i Kirgistanie nie sięga 15 proc. Credit Suisse zastrzega jednak, że dane statystyczne na ten temat, nie zawsze są w pełni wiarygodne i w przypadku niektórych państw niedostępne.

Z kolei dane o poziomie przychodów dowodzą, że ich zróżnicowanie jest wyższe w państwach czarnej Afryki niż w Tunezji. Iran, Jordania i Jemen mają większe społeczne nierówności niż Egipt. Podział dochodu narodowego w Azerbejdżanie, na Białorusi, w Kazachstanie i Tadżykistanie jest bardziej równy, niż w Egipcie lub Tunezji.

Zdaniem analityków szwajcarskiego banku stosunkowo najmniejsze ryzyko destabilizacji politycznej grozi Azerbejdżanowi, Kazachstanowi i Białorusi.

PAP, arb