Papież modli się o pokój w Egipcie

Papież modli się o pokój w Egipcie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Benedykt XVI (fot. Wikipedia) 
Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie Benedykt XVI modlił się o spokój i pokojowe rozwiązanie kryzysu w Egipcie. Zwracając się po włosku po modlitwie Anioł Pański papież powiedział: - W tych dniach z uwagą śledzę delikatną sytuację drogiego narodu egipskiego.
- Proszę Boga, aby ziemia ta, błogosławiona przez obecność Świętej Rodziny, odnalazła spokój i pokojową koegzystencję dzięki zbiorowemu zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego - podkreślił Benedykt XVI, który po raz pierwszy wypowiedział się na temat wydarzeń nad Nilem.

W rozważaniach, poprzedzających modlitwę Benedykt XVI podkreślił, że chrześcijanie zjednoczeni z Chrystusem "mogą szerzyć pośród mroków obojętności i egoizmu światło miłości Boga, prawdziwą mądrość , która nadaje znaczenia egzystencji i działaniom ludzi". Nawiązując do obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego papież zaapelował : "wzywam wszystkich pracowników służby zdrowia, by uznali w chorym nie tylko ciało naznaczone kruchością, ale nade wszystko osobę, którą należy obdarować całą solidarnością i zaoferować odpowiednie i kompetentne odpowiedzi". Benedykt XVI prosił wiernych również o to, aby "wszyscy zaangażowali się na rzecz rozwoju kultury życia i o to, aby w każdych okolicznościach w centrum stawiać wartość istoty ludzkiej".

Pozdrawiając Polaków, papież przytoczył słowa z Ewangelii świętego Mateusza: "Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata" . - Oto powinność i przywilej uczniów Chrystusa, płynące z dzisiejszej Ewangelii. Jak sól nadaje smak potrawom, a światło pozwala nam widzieć przestrzeń i kolory, tak świadectwo naszego życia niech prowadzi wszystkich do wiary, wskazuje przestrzeń Boga, Jego Piękno i Miłość- dodał Benedykt XVI po polsku.

PAP, arb