KE do państw członkowskich: walczcie z korupcją!

KE do państw członkowskich: walczcie z korupcją!

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia
KE będzie od 2013 r. publikować raport o korupcji w UE, który ma stanowić dodatkową polityczną presję na rządy, by walczyły z korupcją i egzekwowały odpowiednie prawo. Korupcja kosztuje gospodarkę UE 120 mld euro rocznie, czyli tyle, ile wynosi unijny budżet.
- Zwalczanie korupcji powinno być kwestią priorytetową. Mimo że mamy ramy prawne na poziomie międzynarodowym i europejskim, to wdrażanie przepisów na poziomie państw członkowskich UE przebiega bardzo nierówno. Jest dla mnie oczywiste, że politycy i decydenci nie są wystarczająco zdeterminowani, aby podjąć działania zwalczające to zjawisko - powiedziała komisarz ds. wewnętrznych i sprawiedliwości Cecilia Malmstroem.

KE przyjęła w poniedziałek pakiet propozycji, mających skuteczniej zapobiegać szkodliwym skutkom gospodarczym, społecznym i politycznym dla społeczeństw europejskich, które wywołuje korupcja. Najważniejsza z nich przewiduje przygotowywanie przez KE raportu o zwalczaniu korupcji w UE, za pomocą którego KE będzie monitorować i oceniać wysiłki państw w przeciwdziałaniu korupcji. Dokument będzie publikowany przez KE co dwa lata, począwszy od 2013 roku i będzie się opierał na danych pochodzących z różnorodnych źródeł, w tym takich instytucji jak Rada Europy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także niezależnych ekspertów i zainteresowanych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

Malmstroem liczy, że sprawozdanie będzie wywierać presję polityczną na kraje. - Jasno przedstawione zostaną w nim wysiłki i osiągnięcia w walce z korupcją, a także wyszczególnione porażki i słabe punkty we wszystkich 27 państwach członkowskich - zapowiedziała. Malmstroem poinformowała, że jeszcze w tym roku przedstawi nowe przepisy dotyczące konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej, a w 2012 roku także plan określający, w jaki sposób ulepszyć metody gromadzenia danych statystycznych dotyczących przestępczości. W tym roku ma też powstać strategia udoskonalenia metod stosowanych w dochodzeniach w sprawie przestępstw finansowych wywierających szkodliwy wpływ na interesy finansowe UE.

KE zapowiada też, że w większym stopniu skupi się na kwestiach antykorupcyjnych w negocjacjach akcesyjnych z krajami kandydującymi do UE, a także w polityce sąsiedzkiej. - W naszych strategiach współpracy i rozwoju będziemy częściej stosować zasadę warunkowości - powiedziała Malmstroem. KE odmawia podania nazw krajów, które jej zdaniem lepiej lub gorzej radzą sobie z korupcją. - Nie będziemy robić rankingów, kto jest najlepszy, kto najgorszy, bo chcemy pracować z krajami, a nie przeciwko nim. Z resztą inne instytucje robią już takie listy, jak np. Transparency International - wskazała Malmstroem.

Podkreśliła, że w poszczególnych państwach występują różne rodzaje i różna skala korupcji. Jej szkodliwe skutki odczuwają jednak wszystkie państwa członkowskie oraz UE jako całość, "obniżając poziom inwestycji, utrudniając uczciwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz ograniczając poziom finansów publicznych".

pap, ps

 0

Czytaj także