Ukraińcom łatwiej o polskie wizy

Ukraińcom łatwiej o polskie wizy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wymagania będą te same, ale droga krótsza (fot. Yarl/Wikipedia)
Polska wprowadza ułatwienia w uzyskaniu wiz dla obywateli Ukrainy, uruchamiając punkty, które znacznie skrócą drogę między konsulatem a osobą ubiegającą się o wizę - poinformowali polscy dyplomaci.
Punkty te zostaną otwarte w miejscach oddalonych od placówek dyplomatycznych RP oraz tam, gdzie działają polskie konsulaty, lecz liczba aplikujących o wizę jest tak duża, że nie pozwala na szybkie i  sprawne obsłużenie każdego interesanta. - Krok ten jest związany z polską polityką liberalizacji ruchu wizowego. Chcemy zmieniać pracę naszych konsulatów tak, by otrzymanie polskiej wizy było dla obywateli Ukrainy łatwiejsze - oświadczył ambasador Polski Henryk Litwin.

14 lokalizacji

Pierwsze polskie punkty wizowe na Ukrainie zaczną działać w  listopadzie w Iwano-Frankowsku i Lwowie. Kolejne zostaną uruchomione do  końca roku w Tarnopolu, Równem i Łucku. W przyszłym roku takie punkty pojawią się także w Dniepropietrowsku, Doniecku, Charkowie, Kijowie, Odessie, Chmielnickim, Żytomierzu, Winnicy oraz na Krymie.

Rafał Wolski, szef konsulatu w Kijowie, poinformował, że do końca października bieżącego roku siedem działających na Ukrainie polskich konsulatów wydało obywatelom Ukrainy prawie pół miliona wiz. Jest to  połowa wszystkich wiz wystawionych dla Ukraińców przez wszystkie państwa Schengen.

Wolski przypomniał jednocześnie, że punkty wizowe nie będą podejmować decyzji o przyznaniu bądź odmowie wizy, lecz będą wyłącznie pośrednikiem między interesantem a konsulatem. - Złożone w punkcie wizowym aplikacje będą, tak jak to było dotychczas, rozpatrywane przez polskiego konsula - zapowiedział.

Prywatna firma też zarobi

Prowadzenie polskich punktów wizowych powierzono wyłonionej w  przetargu firmie VFS Global. Działa ona na rynku pośrednictwa wizowego od 10 lat, współpracując w tej dziedzinie z 38 państwami. Na Ukrainie firma ta obsługuje 14 misji dyplomatycznych. VFS Global będzie pobierać od Ukraińców za swe usługi opłatę w  wysokości 20 euro. Opłata ta jest niezależna od stawek pobieranych przez konsulaty za rozpatrzenie wniosku wizowego. W przypadku polskiej wizy krajowej jest to 20 euro, a przy wizie schengeńskiej - 35 euro.

Wcześniej, w celu uproszczenia procedury uzyskiwania wiz, Polska ograniczyła liczbę niezbędnych do tego dokumentów. Od początku września konsulowie nie wymagają już od obywateli Ukrainy zaświadczeń o  zarobkach, zatrudnieniu czy posiadanych środkach finansowych.

Obywatele UE, w tym Polski, podróżują na Ukrainę bez wiz. Kijów zniósł je w 2005 r.

zew, PAP

 0

Czytaj także