ONZ przeciw Izraelowi

ONZ przeciw Izraelowi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło uchwałę wyrażającą zaniepokojenie okupacją miast palestyńskich przez Izrael oraz "ponurą sytuacją humanitarną" Palestyńczyków.
Uchwała przygotowana wspólnie przez Unię Europejską i posłów palestyńskich została zaaprobowana 114 głosami przy czterech przeciwko i 11 wstrzymujących się.
Dokument żąda natychmiastowego wycofania sił izraelskich z miast palestyńskich oraz podkreśla konieczność swobodnego dostępu organizacji pomocy medycznej i humanitarnej do terytoriów palestyńskich. Potępia on także wszystkie ataki przeciwko cywilom po obu stronach.
les, pap