"Jan Paweł II zmienił przebaczenie w >fakt polityczny<"

"Jan Paweł II zmienił przebaczenie w >fakt polityczny<"

Jan Paweł II (fot. Philippus2011/Wikipedia)
Watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone ocenił, że dzięki Janowi Pawłowi II przebaczenie stało się "faktem politycznym", czyli takim, którego moc prowadzi do pojednania. Opinię tę kardynał Bertone wyraził odbierając w Reggio Calabria na południu Włoch pokojową nagrodę imienia błogosławionego Jana Pawła II, przyznawaną przez tamtejsze stowarzyszenie kulturalne Anassilaos.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej mówił w przemówieniu o  licznych gestach polskiego papieża na rzecz pokoju i w obronie praw człowieka. Wspomniał papieskie pielgrzymki na  tereny ogarnięte wojną, inicjatywy na forum wspólnoty międzynarodowej, by nie dopuścić do wybuchu następnych konfliktów, spotkania międzyreligijne w Asyżu.

Jednocześnie kardynał Bertone położył nacisk na słowa i gesty poprzednich papieży, Jana XXIII i Pawła VI. Przytoczył także słowa Piusa XII - "Nic nie traci się z pokojem, wszystko - wraz z wojną" -  wypowiedziane, jak zauważył, tuż po wyborze go na papieża i na miesiąc przed inwazją hitlerowskich Niemiec na Polskę.

PAP, arb

Czytaj także

 1
  • . IP
    Z wdzięczności ma tylę pomników.