Białoruś z nową doktryną wojenną. "Odpowiedź na kolorowe rewolucje"

Białoruś z nową doktryną wojenną. "Odpowiedź na kolorowe rewolucje"

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Białoruski BTR-ZD ze 103 brygady zmechanizowanej z Mińska (fot.Аўтар: Serge Serebro, Vitebsk Popular News (Уласны твор) [CC BY-SA 3.0 зь Ві&#
Władze Białorusi zdecydowały się po 14 latach zmienić doktrynę wojenną. Jak wskazywał przez Izbą Reprezentantów minister obrony generał Andrej Raukou, zmiany w doktrynie to „odpowiedź państwa na sytuację na świecie i kolorowe rewolucje”.

Dokument był przedmiotem głosowania podczas pierwszego dnia 90-dniowej wiosennej sesji białoruskiego parlamentu. Deputowani przyjęli projekt, który przewiduje między innymi zakaz wysyłania białoruskich żołnierzy poza granice kraje. Ponadto nowa doktryna zezwala na wykorzystanie wojska jedynie „w wyjątkowych okolicznościach”. Co więcej, Mińsk zgodnie z nową doktryną, chce być partnerem zarówno dla NATO jak i Unii Europejskiej, jednak tylko w sytuacji, gdy służyć będzie to państwu kierowanemu przez Aleksandra Łukaszenkę.

Siły zbrojne Białorusi, zgodnie z nową doktryną mają służyć odstraszaniu i zapobieganiu konfliktów. – Odnowiona doktryna wojskowa deklaruje brak wrogości wobec kogokolwiek – zapewnił gen. Raukou.

Autorzy nowej wersji doktryny wojennej wskazali także kierunki rozwoju krajowych zakładów przemysłu obronnego, a także podkreślili na konieczność modernizacji obecnego i stworzenia nowego białoruskiego uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy.

 Gen. Raukou wskazał, że „kraje Europy Wschodniej bardzo aktywnie zmieniają swoje ustawodawstwo wojskowe z powodu zmiany tradycyjnych zagrożeń militarnych”. Jak ocenił, część państw zaczęła wykorzystywać wojnę cybernetyczną w celu prowokowania wewnętrznych konfliktów w innych państwach.

 Sputnik

 5

Czytaj także