Temat: Beata Szydło

Beata Szydło

Beata Szydło
Beata Szydło / Źródło: Newspix.pl / FOTONEWS
Beata Szydło to polska polityk i samorządowiec, posłanka na Sejm, od 2010 roku wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2015-2017 premier, a od 2017 roku wiceprezes Rady Ministrów.

Dzieciństwo i wykształcenie

Beata Szydło z domu Kusińska urodziła się 15 kwietnia 1963 roku w Oświęcimiu. Pochodzi z Przecieszyna w gminie Brzeszcze. Jest absolwentką LO im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. W 1987 roku ukończyła studia z zakresu etnografii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku ukończyła studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 roku ukończyła na Akademii Ekonomicznej w Krakowie zarządzanie samorządem terytorialnym w UE.

Pracowała jako asystent w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W latach 1997-1998 była kierownikiem ośrodka kultury w Brzeszczach. W 1998 roku objęła stanowisko burmistrza Brzeszcz, które zajmowała do 2005 toku. W 2004 roku została wiceprezesem Ochrotniczej Straży Pożarnej w gminie Brzeszcz.

Działalność polityczna

W 2005 roku zgłosiła akces do Platformy Obywatelskiej, jednak ostatecznie znalazła się w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie V kadencji zasiadała w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W 2007 roku ponownie uzyskała mandat poselski. W 2010 roku wybrano ją na wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 roku została skarbnikiem PiS. Podczas VI i VII kadencji Sejmu zasiadała w Komisji Finansów Publicznych, gdzie była zastępcą przewodniczącego. Kierowała sztabem wyborczym Andrzeja Dudy przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku.

Prezes Rady Ministrów

27 października 2015 roku komitet polityczny PiS zdecydował, że Beata Szydło będzie kandydatem tej partii na stanowisko prezesa Rady Ministrów. 13 listopada prezydent Andrzej Duda desygnował ją na urząd prezesa Rady Ministrów, 16 listopada powołał ją na to stanowisko i dokonał zaprzysiężenia członków jej nowego rządu. Beata Szydło wygłosiła expose 18 listopada, a jej rząd uzyskał wotum zaufania większością 236 głosów za przy 202 głosach przeciw i 18 wstrzymujących się.

Za priorytet gabinetu Szydło uznała projekt „Rodzina 500 plus” – comiesięczne świadczenie wychowawcze wynoszące 500 złotych na drugie i kolejne dzieci oraz na niektóre pierwsze dzieci. Ustawa wprowadzająca ten program została przegłosowana w parlamencie, a w lutym 2016 roku podpisana przez prezydenta.

Szydło w grudniu 2015 roku wstrzymała publikację w Dzienniku Ustaw wyroku TK dot. zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W opinii premier mógł on zostać wydany z „wadami prawnymi”. W marcu 2016 roku Szydło wstrzymała publikację w Dzienniku Ustaw kolejnego wyroku, twierdząc, że nie może opublikować czegoś, co jest „stanowiskiem niektórych sędziów TK”. Później wstrzymano jeszcze publikację siedmiu innych wyroków.

Działania Szydło oraz samego prezydenta w sprawie TK zostały uznane przez Parlament Europejski w rezolucji za prowadzące do „do faktycznego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, a tym samym do zagrożenia dla demokracji, praw człowieka i praworządności w Polsce”. Polskie władze wezwane zostały do wykonania przygotowanych przez Komisję Europejską zaleceń.

Wiceprezes Rady Ministrów

7 grudnia 2017 roku Beata Szydło poinformowała, że składa rezygnację z funkcji prezesa Rady Ministrów i tym samym dymisję swojego rządu. W jej miejsce wyznaczono Mateusza Morawieckiego. Urzędowanie Szydło zakończyła formalnie 11 grudnia 2017 roku. Tego samego dnia objęła stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów.

Powiązane teksty