Temat: Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski

Stanisław Karczewski
Stanisław Karczewski / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Stanisław Karczewski od 2005 jest senatorem VI, VII, VIII, IX kadencji. W latach 2011-2015 był wicemarszałkiem Senatu VIII kadencji, a od 2015 marszałkiem Senatu IX kadencji.

Stanisław Karczewski - biografia

Stanisław Karczewski urodził się 14 listopada 1955 roku w Warszawie. W 1981 roku ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie uzyskał specjalizację drugiego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej.

Praca zawodowa

Od 1981 roku pracował w szpitalu rejonowym (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) w Nowym Mieście nad Pilicą. Był stażystą, młodszym asystentem, asystentem, kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej, dyrektorem szpitala i ordynatorem Oddziału Chirurgicznego.

W 1989 roku był jednym z założycieli Komitetu Obywatelskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Przez kilka lat przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Polityka

W latach 1998-2002 zasiadał w radzie powiatu grójeckiego. Został wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Od 2002 do 2005 roku był radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W Senacie VI i VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Zdrowia. W Senacie VI kadencji był ponadto członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Z kolei w VII kadencji – Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

W latach 2010–2011 pełnił funkcję przewodniczącego ds. senackich Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. 9 listopada 2011 roku został wicemarszałkiem Senatu VIII kadencji. W 2015 roku ponownie wybrano go na senatora. 12 listopada 2015 roku wybrany został na marszałka Senatu IX kadencji.

Powiązane teksty