Temat: Sylwia Spurek

Sylwia Spurek

Sylwia Spurek
Sylwia Spurek / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Sylwia Spurek przez trzy lata była zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. Od marca 2019 roku należy do partii Wiosna. Z listy tego ugrupowania startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sylwia Spurek – biografia

Sylwia Spurek urodziła się w 1976 roku. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim, a w 2012 roku obroniła rozprawę doktorską traktującą o prawnych aspektach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w prawie organizacji pozarządowych oraz działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Sylwia Spurek – kariera zawodowa

Sylwia Spurek przez trzy lata (2002-2005) pracowała w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie zajmowała się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Siedem lat spędziła w zespole do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Piastowała także stanowisko przedstawicielki Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Ze wspomnianą KPRP współpracowała do 2014 roku. We wrześniu 2015 roku objęła stanowisko zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania. Rezygnację z tej funkcji złożyła w lutym 2019 roku.

Sylwia Spurek – działalność społeczna

Sylwia Spurek należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego i Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Jest członkinią honorową Funduszu Feministycznego Femfund, który zajmuje się gromadzeniem środków i przyznawaniem grantów organizacjom feministycznym. Jako ekspertka jest związana m.in. z European Institute for Gender Equality i Gender Equality Unit.

Sylwia Spurek – życie prywatne

Sylwia Spurek od kilkunastu lat jest związana z Marcinem Anaszewiczem, który z wykształcenia jest politologiem i prawnikiem. Anaszewicz jest też wiceprezesem partii Wiosna.

Sylwia Spurek – kandydatka w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na początku marca 2019 roku Sylwia Spurek wstąpiła do partii Wiosna. Z listy tego ugrupowania ubiega się o mandat w Parlamencie Europejskim. Startuje z okręgu nr 7 (wielkopolskie), gdzie przydzielono jej pierwsze miejsce na liście.

Powiązane teksty