Temat: Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz

Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski/Fotonews
Jadwiga Katarzyna Emilewicz (z domu Szyler) urodziła się 27 sierpnia 1974 w Krakowie. To polska polityk, politolog i menedżer kultury. W latach 2015–2018 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, w latach 2018–2019 ministerem przedsiębiorczości i technologii w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2019 pełni funkcję ministra rozwoju w jego drugim gabinecie. Od 2020 jest wiceprezesem Rady Ministrów. Jest posłanką na Sejm IX kadencji.

Jadwiga Emilewicz – rodzina

Córka Antoniego i Zdzisławy Szylerów. W 1993 z wyróżnieniem zdała maturę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowczyni w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była dyrektorem Muzeum PRL-u w Nowej Hucie. Współzałożycielka i członkini redakcji kwartalnika „Pressje”. Stypendystka Uniwersytetu Oksfordzkiego. Była też dyrektorem zarządzającym KN Studio.

Jadwiga Emilewicz – praca zawodowa

W pracy zawodowej zajęła się socjologią władzy, samorządem terytorialnym, historią najnowszą oraz transformacją ustrojową Polski. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zjawiska władzy w polityce, teorii sił społecznych oraz interesów społecznych. Autorka książki pt. „Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową w 1998 roku widziana oczami jej aktorów”, którą napisała wraz z Arturem Wołkiem.

Jadwiga Emilewicz – kariera polityczna

W latach 1998–2002 była radcą prezesa Rady Ministrów w Departamencie Spraw Zagranicznych. Koordynatorka Instytutu Teorii Polityki, członkini Oxford University European Affairs Society. W 1995 podjęła współpracę z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie. W 2007 i 2008 zasiadała w zarządzie Klubu Jagiellońskiego, potem została członkinią rady stowarzyszenia Klub Jagielloński oraz członkiem honorowym KJ. Należała do Platformy Obywatelskiej. Przystąpiła do powołanej w grudniu 2013 Polski Razem Jarosława Gowina. Została też prezesem związanej z partią fundacji „Lepsza Polska”. W 2014 stanęła na czele małopolskich struktur Polski Razem. W tym samym roku kandydowała bez powodzenia z jej listy do Parlamentu Europejskiego oraz z powodzeniem, z listy PiS (w ramach porozumienia wyborczego), do sejmiku małopolskiego. 26 kwietnia 2015 objęła funkcję wiceprezesa Polski Razem.

27 listopada 2015 została powołana na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Po przekształceniu 4 listopada 2017 Polski Razem w Porozumienie, pozostała wiceprezesem tego ugrupowania. 9 stycznia 2018 została powołana na urząd ministra przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. W tym samym miesiącu złożyła mandat radnej sejmiku.

W wyborach w 2019 z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskała mandat posłanki IX kadencji, kandydując w okręgu poznańskim i otrzymując 43 958 głosów. 15 listopada 2019 została ministrem rozwoju w drugim gabinecie Mateusza Morawieckiego. 9 kwietnia 2020 objęła dodatkowo urząd wiceprezesa Rady Ministrów, po rezygnacji Jarosława Gowina z zasiadania w Radzie Ministrów.

Powiązane teksty