Temat: Anna Moskwa

Anna Moskwa

Anna Moskwa
Anna Moskwa / Źródło: Newspix.pl / Stanislaw Bielski
Anna Moskwa to polska polityk i bizneswoman. Pełniła funkcję wiceministra w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, a później ministra klimatu

Anna Moskwa. Pochodzenie i wykształcenie

Pochodząca z Zamościa Anna Moskwa to absolwentka trzech kierunków: socjologii, stosunków międzynarodowych oraz ekonomii. Tę pierwszą kończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwa kolejne odpowiednio na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Moskwa posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jest też animatorką Ruchu Światło-Życie. To jeden z ruchów odnowy Kościoła katolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego poprzez zwiększenie aktywności ludzi świeckich.

Anna Moskwa. Kariera w biznesie

Od 1999 roku Anna Moskwa była wiceprezesem, a później także prezesem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Działała w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Moskwa prowadziła też działalność gospodarczą, skupiającą się na rynku pracy, rekrutacji, postępowaniach przetargowych i innowacji. Specjalnością nowej minister były fundusze unijne i współpraca międzynarodowa. Moskwa prezesowała też spółce Quality and Development Institute, zajmującej się audytami i szkoleniami.

Anna Moskwa. Kariera polityczna

Była również dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W 2017 roku została wiceminister w tym samym resorcie, a w 2018 roku przejęła kompetencje innego z sekretarzy stanu w ministerstwie. Pełniła swoje obowiązki do 7 października 2020 roku, kiedy to cały resort uległ likwidacji.

Powiązane teksty